Naštartujeme váš marketing!


eRuption


Poskytujeme marketingové služby a marketingové poradenstvo pre spoločnosti, ktoré majú záujem o svoj rozvoj, rast a dosahovanie stanovených obchodných cieľov.
Ponúkame 20 rokov skúseností s praktickým marketingom na pozíciách marketingových manažérov a vedúcich oddelení vo firmách s rôznym trhovým zameraním, čo nám dáva silný backround a našu jednoznačnú orientáciu na výsledky a ich merateľnosť.

line

Náš model je jednoduchý:

» naštartujeme firemný marketing v krátkom čase
» nastavíme vnútrofiremné marketingové procesy
» zachováme kontinuitu firemnej komunikácie
» zaškolíme marketingového špecialistu
» zabezpečíme supervíziu v dohodnutom rozsahu
» poskytneme služby marketingového manažéra formou
dočasného výkonu

Výhody spolupráce s nami:

» modely spolupráce sú vhodné pre všetky typy spoločností
» krátkodobá spolupráca, alebo dlhodobé partnerstvo
» nezainteresovaný pohľad a flexibilný prístup
» znalosti z rôznych trhových segmentov
» entuziazmus, ktorý poskytuje výkonu nutný drive
» kreativita, ktorá vnáša nový pohľad na váš marketing
» marketingový úspech

line

MYSLÍME SI, že malé a stredné firmy môžu využívať rovnaké marketingové nástroje a technológie ako využívajú veľké spoločnosti.
VERÍME, že dobrá stratégia pomôže firmám prijať kroky, aby ich podnikanie rástlo.
VIEME že naše modely spolupráce pomôžu malým a stredným firmám dosahovať stanovené ciele.

kontaktujte nás teraz

 

0905 934 621

info@eruption.sk