Máte víziu, chcete rásť,
ale neviete, ako to dosiahnuť?

Pomôžeme vám!

Keď spoločnosť dosiahne určitú veľkosť, potrebuje vlastného marketingového manažéra. V čase medzi rozbehom podnikania a dosiahnutím tejto veľkosti
firmy väčšinou zápasia s marketingovými a rastovými plánmi.
V tomto období eRuption modely spolupráce firmám vyhovujú
a pomáhajú im dosiahnuť požadované výsledky.


Marketingová konzultácia

Ponúkame vám možnosť sadnúť si so skúseným marketingovým konzultantom a prediskutovať s ním svoje nápady, overiť si postupy a inšpirovať sa novými myšlienkami.

Konzultácia môže prebehnúť osobne, alebo prostredníctvom skype. Konzultant si pred stretnutím naštuduje všetky vami zaslané podkladové informácie, vašu webovú stránku a sociálne siete a tiež všetky podklady, ktoré považujete za dôležité,
aby sa s nimi konzultant vopred oboznámil.

Čas strávený s konzultantom najlepšie využijete vtedy, keď budete na konzultáciu pripravený.

Ako prebieha spolupráca:

» vopred nám pošlite tému, ktorej sa chcete počas konzultácie venovať a základné materiály, ktoré máte k tejto téme k dispozícii
» spíšte si konkrétne otázky, ktoré chcete prediskutovať
» majte so sebou podklady a výsledky predchádzajúcich marketingových aktivít
» na stretnutie príďte s otvorenou mysľou pripravený vypočuť si konzultanta s bohatými skúsenosťami
» pripustite si možnosť, že chcete prijať pomoc
» využite aj iný pohľad na vec ako je ten váš


Kontaktujte nás: 0905 934 621


Marketingová stratégia

Ponúkame vám vypracovanie marketingovej stratégie, ktorá
sa viaže na vaše obchodné ciele – či už je to potreba získať nových zákazníkov, viac motivovať existujúcich zákazníkov, alebo zvýšiť znalosť značky na trhu.
Každá veľká cesta sa začína plánovaním. Zrejme by ste nevyrazili
na ďalekú dobrodružnú cestu bez mapy a bez zopár záchytných
GPS súradníc vo svojom mobile alebo navigácii. Tak to nerobte ani so svojou firmou. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete dobrú stratégiu a aspoň zopár záchytných bodov na kontrolu.

Ako naša spolupráca funguje?

» spoluprácu začneme tým, že zanalyzujeme všetky vaše doterajšie marketingové aktivity, procesy a materiály
» spoločne si zadefinujeme víziu a ciele, ktoré chce vaša firma
v konkrétnych časových intervaloch dosiahnuť
» vypracujeme marketingovú stratégiu, ktorá sa viaže na vaše obchodné ciele a bude v súlade s vašimi finančnými možnosťami
» vypracujeme ročný akčný plán spolu s rozpočtom
» formou pravidelných konzultácií zabezpečíme supervíziu nad realizáciou úloh po dobu trvania 6 mesiacov
» v prípade potreby zabezpečíme realizáciu dohodnutých úloh
z navrhnutého akčného plánu

Výhody pre vás:

» navrhneme vám funkčný model obchodného marketingu
a marketingovej komunikácie, ktorý bude vytvárať podklady
a následne zberať a vyhodnocovať relevantné informácie
» pri práci využívame dlhoročné znalosti rôznych trhových segmentov a našu schopnosť vzájomne ich prepájať
» poskytneme vám nezainteresovaný pohľad na vašu firmu
a jej možnosti
» možnosti rozvoja vašej firmy vidíme v súvislosti s našimi bohatými marketingovými skúsenosťami
» naša kreativita vám prinesie nový pohľad na váš marketing

» naša šesťmesačná supervízia je obrazom nášho zodpovedného prístupu k rozvoju vašej firmy
» žiadne rýchle riešenia, ani „ad hoc“ marketingový prístup
» máme za sebou tím kvalitných marketingových špecialistov
v online aj offline marketingu
» spolupracujeme s overenými grafikmi, web dizajnérmi
a programátormi
» máme entuziazmus, ktorý poskytuje výkonu nutný drive
» marketingové stratégie sú naša vášeň


Kontaktujte nás teraz: 0905 934 621


Outsourcing marketingu

Pre veľa malých firiem je nákladovo efektívnejšie a účinnejšie zabezpečiť si marketing formou zmluvnej externej spolupráce.
Za paušálny mesačný poplatok máte prístup ku kompletnému marketingovému oddeleniu so skúsenými marketingovými manažérmi. Postaráme sa o váš marketing tak, aby ste sa vy mohli naplno venovať svojmu biznisu.

Ako naša spolupráca funguje?

» spolupráca začneme tým, že zanalyzujeme všetky vaše doterajšie marketingové aktivity, procesy a materiály
» spoločne si zadefinujeme víziu a ciele, ktoré chce vaša firma
v konkrétnych časových intervaloch dosiahnuť
» vypracujeme marketingovú stratégiu, ktorá sa viaže na vaše obchodné ciele a bude v súlade s vašimi finančnými možnosťami
» vypracujeme ročný akčný plán spolu s rozpočtom
» krok za krokom budeme realizovať navrhnuté aktivity a priebežne ich vyhodnocovať
» budeme pre vás pracovať po dobu 12 mesiacov
» dĺžka spolupráce je dôležitá z hľadiska naplnenia a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov

Výhody pre vás:

» možnosti rozvoja vašej firmy vidíme v súvislostiach s našimi dlhoročnými marketingovými skúsenosťami
» vytvoríme funkčný model obchodného marketingu
a marketingovej komunikácie, ktorý bude vytvárať podklady
a následne zberať a vyhodnocovať relevantné informácie
» reálny výkon zabezpečí praxou preverený marketingový manažér, ktorý ide na istotu
» systematicky šetríme vaše náklady a váš čas
» v marketingu sa stále vzdelávame a sledujeme trendy

» náš dvanásť mesačný záväzok je obrazom nášho zodpovedného prístupu k rozvoju vašej firmy
» žiadne rýchle riešenia, ani „adhok“ marketingový prístup
» strategický postup od začiatku až do konca
» máme za sebou tím kvalitných marketingových špecialistov
v online aj offline marketingu
» spolupracujeme s overenými grafikmi, web dizajnérmi
a programátormi
» máme podnikateľského ducha a proaktívny prístup
» marketing nás baví


Kontaktujte nás teraz: 0905 934 621

Nie sme reklamná agentúra. Naša práca spočíva v dôkladnej analýze vašich zákazníkov a navrhnutí aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny tak, aby vaša firma rástla.

“Zmena vnímania
a odstránenie bariér
smeruje k úplne
novým spôsobom myslenia.

kontaktujte nás teraz

 

0905 934 621

info@eruption.sk