O MARKETINGU VIEME VIAC

OUTSOURCING MARKETINGU PRE B2B FIRMY

EXTERNÝ MARKETING PRE INŽINIERSKE, TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÉ FIRMY

 

Rozumieme inžinierom. Vieme ako premýšľajú, čo ich zaujíma a čo potrebujú k práci. Vieme ako ich zaujať a ako udržať ich pozornosť počas celého nákupného cyklu. Od vyhľadnia vašej firmy v Googli až po stretnutie s vašim obchodníkom.

 

 

marketingová stratégia

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Vypracujeme vám marketingovú stratégiu na mieru podľa vašej aktuálnej situácie na trhu.

Zameriame sa na vyhľadanie nových oblastí, kde sa nachádzajú vaši zákazníci a zistíme kde je potenciál na rozšírenie spolupráce u existujúcich zákazníkov.

Nájdeme spôsob ako vás odlíšiť od konkurencie a navrhneme marketingové online a offline nástroje tak, aby sme dosiahli stanovené ciele.

Stratégiu pretavíme do marketingového plánu s aktivitami rozvrhnutými postupne mesiac po mesiaci spolu s orientačným rozpočtom.

outsourcing marketingu

CONTENT MARKETING

Content marketing považujeme za najdôležitejší marketingový nástroj technologických, inžinierskych a výrobných  firiem.

Vysokokvalitný, odborný a presný obsah je to, čo dnes zaujíma inžinierov a iných technicky a technologicky zameraných odborníkov.

Prostredníctvom obsahu na web stránke vás zákazníci spoznávajú a získavajú dôveru vo vašu odbornosť a schopnosti.

To zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodnutí  prizvať vašu firmu do súťaže, alebo pri  oslovení a vyžiadaní si ponuky na spoluprácu.

marketingová konzultácia

LINKEDIN

LinkeIn je profesionálna sociálna sieť ideálna pre B2B firmy.

Jej prostredníctvom sa informácie o vašej odbornosti, skúsenostiach a dosiahnutých úspechoch dostanú k manažérom, ktorí rozhodujú, k odborníkom, ktorí majú silný poradný hlas a k technicky a technologicky zameranej odbornej verejnosti.

Cez LinkedIn sa spojíte so zákazníkmi, získate nové kontakty a zvýšite znalosť vašej firmy a jej  portfólia.

Teraz je najlepší čas začať aktívne pôsobiť v priestore LinkedIn a využiť jeho potenciál. Chcete vedieť ako na to?

VÁŠ ÚSPECH JE AJ NÁŠ ÚSPECH

„Outsourcing marketingu bol pre nás jediným riešením. Potrebovali sme niekoho, kto pracuje samostatne, vie čo potrebujeme a zároveň to vytvorí a zabezpečí. Naše očakávania sa vďaka firme eRuption úspešne napĺňajú. Nám ostáva priestor na predaj a realizácie, v ktorých plníme očakávania a potreby našich zákazníkov.“

Ing. Zsolt Sátor

Výkonný riaditeľ, Solamp Czech Republic, s.r.o.

 

OUTSOURCING MARKETINGU

Sme váš externý marketingový manažér zodpovedný za riadenie a realizáciu online aj offline marketingových aktivít.

rozsahu podľa potreby, získate naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou marketingových stratégií a s riadením a výkonom marketingu.

Pravidelne sa s vami stretávame a komunikujeme o stave jednotlivých  marketingových aktivít, formou brainstormingu hľadáme nové riešenia na podporu predajných aktivít a obchodného tímu.

Veľmi dobre poznáme špecifiká marketingu inžinierskych, technologických a výrobných B2B firiem a dlhodobo s nimi pracujeme.

Náš outsourcing model fungovania máme overený praxou. Ak sa rozhodnete pre jednorazovú pomoc, sme tu tiež pre vás.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

j

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Spracujeme vám prípadovú štúdiu od návrhu štruktúry, cez napísanie textov až po jej grafickú úpravu.
Prípadová štúdia je vynikajúci spôsob ako na reálnom príklade zákazníkom ukážete implementáciu technických riešení alebo produktov v praxi. Zároveň dokumentuje vašu odbornosť a praktické skúsenosti s riešením a jeho realizáciou.

i

FIREMNÉ, SEGMETOVÉ A PRODUKTOVÉ MATERIÁLY

Napíšeme a graficky spracujeme vaše obchodné a prezentačné materiály, ktoré pomôžu obchodníkovi pri jednaní vysvetliť problematiku v krátkom čase a vo vopred stanovenej a premyslenej štruktúre. Stále platí, že raz vidieť je viac, ako stokrát počuť.

WEB STRÁNKA A SEO

Keď sa rozhodnete pre vytvorenie novej web stránky, alebo redizajn tej pôvodnej, pripravíme a zabezpečíme všetko čo treba – vytvoríme štruktúru, napíšeme texty, navrhneme grafiku, zabezpečíme naprogramovanie vrátane nastavenia SEO a metapopisov.
Web stránka dnes plní úlohu 24/7 obchodníka. Je najdôležitejší prezentačný, informačný a vzdelávací firemný materiál.

VÝSTAVY, KONFERENCIE

So zabezpečením účasti na výstavách, veľtrhoch a konferenciách, s prípravou stánku, výstavnej plochy, s komunikáciou so všetkými zúčastnenými stranami máme bohaté praktické skúsenosti. Zabezpečíme celý proces, presne tak, ako očakávate. Vašu predstavu prenesieme do praxe a pridáme všetky ďalšie dôležité činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre perfektný výsledok.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Cesta zákazníka a marketing

AKO VYUŽIŤ NÁKUPNÝ CYKLUS ZÁKAZNÍKOV VO SVOJ PROSPECH Obchodný proces v B2B býva zvyčajne dlhý. Kým príde k samotnému nákupu produktu, alebo služby, prejde aj niekoľko mesiacov. Počas celej doby do procesu zasahujú viaceré osoby - tie, ktoré rozhodujú, tzv. decision...

preèítajte si viac

3 kroky ako zistiť, kto rozhoduje o vašom biznise

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA A CIEĽOVÝ ZÁKAZNÍK Vyjasnite si, kto je váš zákazník Poznať svojich zákazníkov je strategické pre každú firmu. V B2B technicky zameraných spoločnostiach je to o to dôležitejšie, keďže identifikovať cieľového zákazníka je celkom zložitý proces....

preèítajte si viac

3 tipy pre industriálny content marketing

CONTENT MARKETING TIPY NA ROK 2019 Cieľom vytvárania dobrého obsahu je udržať pozornosť návštevníka na web stránke čo najdlhšie a dosiahnuť, aby sa z návštevníka stal náš zákazník. Ak náhodného návštevníka zaujmete obsahom, je pravdepodobné, že sa na web stránku bude...

preèítajte si viac
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk