O MARKETINGU VIEME VIAC

OUTSOURCING MARKETINGU PRE B2B FIRMY

EXTERNÝ MARKETING PRE INŽINIERSKE, TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÉ FIRMY

 

Rozumieme inžinierom. Vieme ako premýšľajú, čo ich zaujíma a čo potrebujú k práci. Vieme ako ich zaujať a ako udržať ich pozornosť počas celého nákupného cyklu. Od vyhľadnia vašej firmy v Googli až po stretnutie s vašim obchodníkom.

 

 

marketingová stratégia

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Vypracujeme vám marketingovú stratégiu na mieru, vďaka ktorej jasne uvidíte smerovanie firmy a profilovanie vašej značky.

Budete vedieť, kde hľadať nových zákazníkov a ako s nimi efektívne komunikovať.

Zistíte nové možnosti predaja vašich produktov a riešení v kontexte ich finančného potenciálu

Odlíšime vás od konkurencie a navrhneme marketingový plán.

Váš marketing nadobudne konkrétnu podobu vo forme jasných krokov a konkrétnych nákladov.

outsourcing marketingu

CONTENT MARKETING

Pripravíme pútavý obsah, ktorý zaujme vašich zákazníkov a dostane vás na popredné miesta v Googli.

Zákazníci dnes hľadajú riešenia svojich problémov zadávaním slov a fráz do Googlu. Ak vás nájdu na prvých stránkach, máte veľkú šancu zaujať ich pozornosť.

Vysokokvalitný, odborný a presný obsah je to, čo inžinierov a manažérov zaujíma.

Cez obsah na web stránke vás spoznávajú a získavajú dôveru vo vašu odbornosť a praktické skúsenosti.

Dôvera zohráva kľúčovú úlohu pri ich rozhodovaní či vás prizvať do súťaže, alebo si vyžiadať ponuky na spoluprácu.

marketingová konzultácia

LINKEDIN

LinkedIn je profesionálna sociálna sieť ideálna pre B2B firmy.

Jej prostredníctvom sa informácie o vašej odbornosti, skúsenostiach a dosiahnutých úspechoch dostanú k manažérom, ktorí rozhodujú a k odborníkom, ktorí majú silný poradný hlas. A tiež k technicky a technologicky zameranej odbornej verejnosti.

Cez LinkedIn sa spojíte so zákazníkmi, získate nové kontakty a zvýšite znalosť vašej firmy a jej  portfólia.

Teraz je najlepší čas začať aktívne pôsobiť na LinkedIn a využiť jeho potenciál na zvýšenie predaja vašich produktov a služieb. Neviete ako na to? Pomôžeme vám.

VÁŠ ÚSPECH JE AJ NÁŠ ÚSPECH

„Outsourcing marketingu bol pre nás jediným riešením. Potrebovali sme niekoho, kto pracuje samostatne, vie čo potrebujeme a zároveň to vytvorí a zabezpečí. Naše očakávania sa vďaka firme eRuption úspešne napĺňajú. Nám ostáva priestor na predaj a realizácie, v ktorých plníme očakávania a potreby našich zákazníkov.“

Ing. Zsolt Sátor

Výkonný riaditeľ, Solamp Czech Republic, s.r.o.

 

OUTSOURCING MARKETINGU

Využívať eRuption externý marketing je pre inžinierske, výrobné a technologické firmy veľmi výhodné.

Získate silnú marketingovú podporu zameranú na rast predaja vašich produktov a služieb.

Oslovíte tých správnych zákazníkov a celý váš marketingu bude plniť hlavný cieľ – predávať.

Získate kvalitných marketérov za priaznivé ceny a nebudete musieť riadiť a platiť zamestnancov a odvody.

V rozsahu podľa potreby vám poskytneme naše dlhoročné skúsenosti, pripravíme marketingovú stratégiu a plán a budeme zodpovední za realizáciu dohodnutých online aj offline marketingových aktivít.

Pravidelne sa s vami budeme stretávať a informovať vás o stave jednotlivých aktivít.

Po celý čas spolupráce budeme hľadať nové a efektívne spôsoby na zvýšenie podpory predaja a obchodného tímu.

Veľmi dobre poznáme špecifiká marketingu inžinierskych, technologických a výrobných B2B firiem a dlhodobo s nimi pracujeme.

Náš outsourcing model fungovania máme overený praxou.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

j

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Spracujeme vám prípadovú štúdiu od návrhu štruktúry, cez napísanie textov až po jej grafickú úpravu.
Prípadová štúdia je vynikajúci spôsob ako na reálnom príklade zákazníkom ukážete implementáciu technických riešení alebo produktov v praxi. Zároveň dokumentuje vašu odbornosť a praktické skúsenosti s riešením a jeho realizáciou.

i

FIREMNÉ, SEGMETOVÉ A PRODUKTOVÉ MATERIÁLY

Napíšeme a graficky spracujeme vaše obchodné a prezentačné materiály, ktoré pomôžu obchodníkovi pri jednaní vysvetliť problematiku v krátkom čase a vo vopred stanovenej a premyslenej štruktúre. Stále platí, že raz vidieť je viac, ako stokrát počuť.

WEB STRÁNKA A SEO

Keď sa rozhodnete pre vytvorenie novej web stránky, alebo redizajn tej pôvodnej, pripravíme a zabezpečíme všetko čo treba – vytvoríme štruktúru, napíšeme texty, navrhneme grafiku, zabezpečíme naprogramovanie vrátane nastavenia SEO a metapopisov.
Web stránka dnes plní úlohu 24/7 obchodníka. Je najdôležitejší prezentačný, informačný a vzdelávací firemný materiál.

VÝSTAVY, KONFERENCIE

So zabezpečením účasti na výstavách, veľtrhoch a konferenciách, s prípravou stánku, výstavnej plochy, s komunikáciou so všetkými zúčastnenými stranami máme bohaté praktické skúsenosti. Zabezpečíme celý proces, presne tak, ako očakávate. Vašu predstavu prenesieme do praxe a pridáme všetky ďalšie dôležité činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre perfektný výsledok.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Cesta zákazníka a marketing

AKO VYUŽIŤ NÁKUPNÝ CYKLUS ZÁKAZNÍKOV VO SVOJ PROSPECH Obchodný proces v B2B býva zvyčajne dlhý. Kým príde k samotnému nákupu produktu, alebo služby, prejde aj niekoľko mesiacov. Počas celej doby do procesu zasahujú viaceré osoby - tie, ktoré rozhodujú, tzv. decision...

preèítajte si viac

3 kroky ako zistiť, kto rozhoduje o vašom biznise

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA A CIEĽOVÝ ZÁKAZNÍK Vyjasnite si, kto je váš zákazník Poznať svojich zákazníkov je strategické pre každú firmu. V B2B technicky zameraných spoločnostiach je to o to dôležitejšie, keďže identifikovať cieľového zákazníka je celkom zložitý proces....

preèítajte si viac

3 tipy pre industriálny content marketing

CONTENT MARKETING TIPY NA ROK 2019 Cieľom vytvárania dobrého obsahu je udržať pozornosť návštevníka na web stránke čo najdlhšie a dosiahnuť, aby sa z návštevníka stal náš zákazník. Ak náhodného návštevníka zaujmete obsahom, je pravdepodobné, že sa na web stránku bude...

preèítajte si viac
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk