Kto robí vo vašej firme marketing?

Kto robí vo vašej firme marketing?

Externý marketingový manažér môže byť riešenie. V malých a stredne veľkých firmách je to najčastejšie majiteľ, ktorý popri obchodných jednaniach, komunikácii s dodávateľmi, riadení zamestnancov, riešení financií a prinášaní nových nápadov robí aj firemný marketing....