Keď nie je vo firme jednoznačne jasné, čo to ten marketing je, tak je veľmi nepravdepodobné, že bude fungovať.