Poznajte svojich zákazníkov.

Mať informácie o zákazníkoch z prvej ruky a vedieť čo zákazníci chcú a čo potrebujú je dobrý základ na nájdenie nových obchodných príležitostí. V konečnom dôsledku podnikáte preto, aby ste generovali príjem. A k tomu zákazníkov potrebujete.

Slovo zákazníci evokuje homogénnu, bezmennú skupinu. K tomu, aby ste zákazníkom rozumeli a poznali ich myslenie a tak následne mohli plánovať na mieru šité a cielené marketingové aktivity musíte o zákazníkoch vedieť viac. Viete bez zaváhania v tejto chvíli povedať:

  • Kto sú vaši zákazníci?
  • Ako vyzerajú?
  • Prečo nakupujú práve u vás?
  • Aká je ich alternatíva, keď nebudú nakupovať u vás?
  • Aká je ich primárna motivácia k nákupu?
  • Nakoľko im skutočne záleží konkrétne na vašom produkte alebo službe?
  • Čo sú ich emocionálne spúšťače nákupu?

Poznať svojich zákazníkov a vedieť ako rozmýšľajú, čo sú ich priority a s akými problémami sa denne stretávajú vám dáva nové podnety na premýšľanie. Následne vytvára priestor na zlepšovanie poskytovaných služieb, či na rozšírenie portfólia produktov.

Zákazníkov si rozdeľte do skupín

Keď budete o svojich zákazníkoch (existujúcich, ale aj potenciálnych) premýšľať, prirodzene ich rozdelíte do niekoľkých skupín a nájdete spoločného menovateľa, ktorý každú skupinu spája. Môže sa jednať o produkt alebo službu ktorá ich zaujíma, alebo motiváciu k nákupu, ktorá ich spája, či veľmi podobný problém, ktorý sa snažia s vašou pomocou vyriešiť. Každé podnikanie je špecifické a má svoje dôvody prečo rozdeľuje zákazníkov do jednotlivých skupín podľa zvolenej priority.

Keď už poznáte jednotlivé skupiny, môžete začať premýšľať nad „na mieru šitými“ marketingovými aktivitami a prípravou marketingového plánu.

V praxi sa najčastejšie stretávame s tým, že majitelia, alebo výkonný riaditelia firiem zákazníkov zadelia do jednotlivých skupín, no toto rozdelenie už ďalej nevyužívajú na cielenie marketingových aktivít a zvyšovanie počtu obchodných príležitostí. A to je škoda.

Využite externých marketingových manažérov eRuption

Pokiaľ nemáte čas, alebo dostatočné skúsenosti s nastavovaním marketingovej stratégie, vypracovaním marketingového plánu a tiež samotným výkonom v čiastočnom, alebo komplexnom rozsahu, neobávajte sa využiť vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti marketérov z eRuption.