Neplánujte aktivity ktoré sa páčia vám. Robte to, na čo vaši zákazníci reagujú.

Viete ako je pre vás dôležitý zákazník XY? Koľko peňazí mesačne u vás minie a aké má nákupné zvyklosti? Majú jeho tržby klesajúcu, alebo stúpajúcu tendenciu? A v ktorých mesiacoch?

V prípade vašich najdôležitejších zákazníkov, viete aké majú záľuby vo voľnom čase? Prečo sa na to pýtam? Z jednoduchého dôvodu:

Vedieť pracovať s informáciami o zákazníkoch je základ úspechu pri zvyšovaní tržieb a hľadaní nových príležitostí

Zozbierané údaje vám poslúžia už pri príprave obchodného a marketingového plánu. Pri existujúcich zákazníkoch budete presne vedieť, ktorí zákazníci sú pre vás kľúčoví, v ktorom období je treba na nich zapracovať a čo sa vám v minulosti pri nich osvedčilo. Pozerajte sa na čísla a analyzujte. Ukážu vám kde sa nachádzate a kde máte ešte rezervy. Následne môžete obchodné a marketingové aktivity zacieliť priamo a v správnom čase.

Koordinácia marketingu a obchodu je pre zvyšovanie tržieb zásadná. Práca s informáciami o zákazníkoch výrazne zefektívňuje plánovanie obchodných a marketingových aktivít. Systematická evidencia údajov o zákazníkoch vám pomôže pri rýchlom a správnom rozhodovaní sa. Obchodný marketing, ktorému sa v eRuption venujeme, je vysoko efektívna forma komunikácie a spolupráce so zákazníkmi, ktorá ešte stále nie je vo firmách samozrejmosťou. A to je škoda.

Ak chcete získať nových zákazníkov, alebo zvyšovať tržby u existujúcich, je dobré vedieť o nich čo najviac

O svojich zákazníkoch si zaznamenávajte čo najviac informácií. Či už ide o ich nákupné zvyklosti, platobnú disciplínu, alebo sledovanie marketingových aktivít podľa zacielenia. Možno budete prekvapení, aké zaujímavé informácie sa dozviete.

Využívajte dáta k ďalšiemu rastu

K zhromažďovaniu údajov nepotrebujete zložité systémy. Na začiatok vám postačí Excel, neskôr si podľa potreby nájdete vyhovujúci CRM systém. Keď budete dôslední a vytrvalí, vaše dáta budú časom obsahovať veľké množstvo informácií o vašich zákazníkoch a predajnom procese. Postupne sa naučíte s nazbieranými údajmi pracovať vo svoj prospech. Keď dobre nastavíte zber údajov, ich analýzou sa dozviete zaujímavé veci. Napríklad aj to, ktorý pracovný tím predáva v priemere viac, alebo ako zareagoval predaj na zavedenie konkrétnych opatrení. Ukážu sa vám aj nové obchodné príležitosti. Možno zistíte, že nemusíte stále naháňať nových a nových zákazníkov, ale že stačí tých existujúcich viac motivovať k nákupu, alebo rozšíriť portfólio ponúkaných služieb. Vaše aktivity smerom k zákazníkom budú cielené, merateľné a porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

Zberajte, analyzujte, vyhodnocujte

Do systému (Excel, alebo CRM systém) musíte nastaviť čo budete zberať – teda aké údaje sú pre vás dôležité. To zistíte, keď budete vedieť, na ktoré otázky ohľadne vašich zákazníkov potrebujete získať odpovede. Dalo by sa povedať, že si do tabuľky zachytíte fungovanie vašich vzťahov so zákazníkmi. Takže nejde o akýsi balíček, ktorý si kúpite, nainštalujete a veci sa začnú diať samé od seba. To by bolo príliš jednoduché. Buďte si istý, že keď začnete pracovať s relevantnými informáciami o vašich zákazníkoch, urobíte prvý krok sa na ceste k riadenému zvyšovaniu tržieb. A o to predsa ide.