Ako na cieľové skupiny

Ako na cieľové skupiny

Poznať svojich zákazníkov a vedieť ako rozmýšľajú, čo sú ich priority a s akými problémami sa denne stretávajú vám dáva nové podnety na premýšľanie. Následne vytvára priestor na zlepšovanie poskytovaných služieb, či na rozšírenie portfólia produktov.

preèítajte si viac
Ako na marketingový plán

Ako na marketingový plán

Začnite s jednoduchým marketingovým plánom Ešte predtým ako sa pustíte do prerobenia webovej stránky, objednania ppc kampane či strávenia dlhých hodín na sociálnych sieťach, dajte si otázku: Čo chcem dosiahnuť? Čo má byť výsledok? Čo očakávam od všetkých aktivít ktoré...

preèítajte si viac
Ako definovať marketing

Ako definovať marketing

Dobrý marketing je zásadný pre každú spoločnosť. Je hnacou silou vašich príjmov!   Opäť som od majiteľa firmy počula známu vetu: „Marketing nefunguje!“  Vypočula som si ponosy ako už veľakrát predtým: Obchod nám stagnuje. Nepredávame. Vlani o takomto čase sme...

preèítajte si viac