6 krokov k dobrému marketingovému plánu

6 krokov k dobrému marketingovému plánu

Neviete sa pohnúť s marketingovým plánom? Nie ste v tom sami. Z našich skúseností takmer 80% malých a stredných firiem robí marketingové aktivity bez spísaného marketingového plánu. Nie je to však preto, že by väčšina majiteľov nechcela mať urobený plán. Problém je...
Ako na marketingový plán

Ako na marketingový plán

Začnite s jednoduchým marketingovým plánom Ešte predtým ako sa pustíte do prerobenia webovej stránky, objednania ppc kampane či strávenia dlhých hodín na sociálnych sieťach, dajte si otázku: Čo chcem dosiahnuť? Čo má byť výsledok? Čo očakávam od všetkých aktivít ktoré...
Analýza obchodných dát vám pomôže pri tvorbe marketingového plánu

Analýza obchodných dát vám pomôže pri tvorbe marketingového plánu

Neplánujte aktivity ktoré sa páčia vám. Robte to, na čo vaši zákazníci reagujú. Viete ako je pre vás dôležitý zákazník XY? Koľko peňazí mesačne u vás minie a aké má nákupné zvyklosti? Majú jeho tržby klesajúcu, alebo stúpajúcu tendenciu? A v ktorých mesiacoch? V...