Obchodný marketing v praxi

Obchodný marketing v praxi

Obchod + Marketing = Obchodný marketing Ak ste podnikateľ, je logické, že chcete, aby váš marketing podporoval nové obchodné príležitosti a prispieval ku generovaniu reálnych potenciálnych zákazníkov. Obchodný marketing je marketing zameraný na obchod. Pokrýva tú časť...
Analýza obchodných dát vám pomôže pri tvorbe marketingového plánu

Analýza obchodných dát vám pomôže pri tvorbe marketingového plánu

Neplánujte aktivity ktoré sa páčia vám. Robte to, na čo vaši zákazníci reagujú. Viete ako je pre vás dôležitý zákazník XY? Koľko peňazí mesačne u vás minie a aké má nákupné zvyklosti? Majú jeho tržby klesajúcu, alebo stúpajúcu tendenciu? A v ktorých mesiacoch? V...