Dobrý obsah je základ

O tom, aké informácie nájdu zákazníci o vašej firme, produktoch a službách na internete vo veľkej miere závisí od aktivít, ktoré v tomto priestore robíte. Ak máte iba webstránku s uvedením základných údajov a informácie na nej pravidelne nedopĺňate a neaktualizujete, oberáte sami seba o možnosť vytvoriť o firme silný obraz v online priestore.

Zostaviť kvalitný a komplexný obsah, ktorý pomôže dosahovať stanovené obchodné ciele nie je jednoduché. Je to výzva aj pre skúseného marketéra. Netreba sa však zľaknúť. Aj firma, ktorá s vytváraním obsahu na internete nemá skúsenosti to postupne, krok za krokom zvládne. Treba sa však  zamyslieť nad tým, čo môže tvoriť obsah, ktorý bude čitateľov zaujímať. A treba mať disciplínu.

Čo je to content/obsah

Pod pojmom obsah si môžeme predstaviť novinky, rady a návody, obrázky, grafy, prezentácie, prípadové štúdie, videá, ocenenia a všetko čo dokáže zaujať vaše publikum. Väčšina z vašich potenciálnych zákazníkov hľadá informácie na internete. Či už ide o nový parkovací systém, ktorý firma plánuje kúpiť, alebo o nové zariadenie do kancelárie, tenisky na behanie, či o zaujímavé podujatie, všetci potenciálni zákazníci, či návštevníci idú v prvom rade na internet. A chcú nájsť to, čo ich zaujíma.

Každého zaujíma niečo iné

Keď predávate batérie, môžete urobiť video návod ako si svojpomocne batérie vymeniť. Keď je váš biznis v segmente B2B, pripravte prípadové štúdie a ukážte ako ste v minulosti vyriešili konkrétne problémy vašich zákazníkov. Tiež nezabúdajte, že časť ľudí preferuje písaný obsah, ďalšia časť má radšej vizuálny obsah – obrázky, grafy, infografiku a ďalší si radi pozrú video, alebo produktové demo. Majte vždy na zreteli pre koho píšete, ktorú z cieľových skupín svojich zákazníkov chcete osloviť a tomu prispôsobte obsah a formu komunikácie.

Urobte si brainstorming

Spolu s kolegami sa zamyslite a vyšpecifikujte najčastejšie problémy u zákazníkov. Zvážte, ktoré rady a riešenia by ste mohli zverejniť a tak im pomôcť. Tiež porozmýšľajte, na čo sa vás zákazníci najčastejšie pýtajú. Témou môžu byť aj najnovšie trendy v segmente vašich produktov a služieb. Alebo publikujte témy, ktorými svojich čitateľov budete vzdelávať a ukazovať im nové možnosti ako a kde sa dajú vaše produkty a služby použiť.

Pripravte plán

Zoznam tém príspevkov si spíšte a priraďte k nim mesiac, v ktorom by mali byť realizované. Nezabudnite plán príspevkov previazať s marketingovým plánom. Ak plánujete účasť na výstave, alebo súťaži, témou, termínom a formou príspevku sa tomu prispôsobte. Ak budete mať prednášku na odbornej konferencii, nezabudnite napísať príspevok o konferencii. Ak plánujete robiť prieskum, jeho výsledky, alebo iba ich časť môžete využiť na publikovanie.

Ak s plánovaním príspevkov na tento rok iba začínate a tvorbe obsahu ste sa doteraz ešte nevenovali, odporúčame vám premýšľať minimálne o nasledujúcom rozsahu.

 • 12 blogov
 • 12 newslettrov
 • 2 case studies /prípadové štúdie
 • 2 produktové materiály

Premyslite si, ktoré príspevky zverejníte zdarma a ktoré naviažete napríklad na registráciu na webstránke. Zdarma môžu byť blogy, prípadové štúdie, novinky, tlačové správy. Cez vyplnenie registračného formulára svojim čitateľom môžete poskytnúť ebooky, videonávody, webináre a ďalšie formáty.

Urobte si kalendár príspevkov

Keď už máte témy príspevkov vymyslené, prichádza na rad zostaviť kalendár príspevkov. Stačí vám jednoduchá excel tabuľka.  Do nej si zapíšte:

 • Typ príspevku
 • Miesto zverejnia
 • Nadpis/Téma
 • Kľúčové slová
 • Cieľová skupina
 • Meno autora
 • Meno editora
 • Termín spracovania
 • Termín odsúhlasenia FINAL
 • Termín zverejnenia
 • Obrázok

Pri zostavovaní kalendára nezabudnite príspevky navzájom previazať a využiť ich potenciál naplno. Keď napíšete blog prelinkujte naň odkaz z newslettra. Keď pripravíte case study, môžete spracované informácie využiť pre napísanie blogu. Jednoducho veci navzájom čo najefektívnejšie poprepájajte.

Bez disciplíny to nejde

Neviem písať, nemám na to bunky, nie som predsa spisovateľ, mám inú, dôležitejšiu prácu…. Všetci to poznáme. Neodkladajte to. Jednoducho začnite. A dodržujte plánované termíny.