CONTENT MARKETING

  ODBORNÝ OBSAH POMÁHA ZÁKAZNÍKOM VÁS SPOZNAŤ A DÔVEROVAŤ VÁM

 

 

CONTENT MARKETING

ODBORNÝ OBSAH POMÁHA ZÁKAZNÍKOM VÁS SPOZNAŤ A DÔVEROVAŤ VÁM

Aj keď dobré vzťahy a osobné kontakty stále zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri získavaní nových obchodných príležitostí v B2B biznise, spôsob, ako získať nové kontakty a udržať si ich pozornosť sa s príchodom nových technológií mení.

Dnes všetky úspešné technologické a inžinierske firmy využívajú obsah a jeho šírenie prostredníctvom sociálnych sietí na oslovenie svojho publika a potenciálnych zákazníkov.

Inžinieri a technicky zameraní odborníci sú pragmatici. Nemajú radi zbytočné reči, držia sa faktov a čísel. Veľká časť ich rozhodovania ohľadne nákupu prebehne ešte pred tým, ako sa na vás obrátia s konkrétnou požiadavkou.

Preto je dôležité poznať problémy a otázky ktoré najčastejšie riešia, aké informácie potrebujú k svojej práci, čo na vašom webe najviac vyhľadávajú, ktoré informácie z oblasti vášho podnikania ich najviac zaujímajú. A prispôsobiť tomu obsah na web stránke. Potrebujete si získať ich dôveru a presvedčiť ich o svojej odbornosti a skúsenostiach.

Navyše, na pozície stredných a vrcholových manažérov nastupuje generácia, pre ktorú je
fungovanie v online svete prirodzenou súčasťou ich života, sociálne siete sú ich komunikačným kanálom
a prvé informácie o riešeniach a problematike, ktorá ich zaujíma hľadajú na internete vo svojich mobiloch.

Aj preto je vytváranie pútavého obsahu a jeho šírenie cez LinkedIn a YouTube ideálny spôsob, ako získať ich pozornosť!

PREČO CONTENT MARKETING?

Dostáva vás na prvé pozície

Technicky zameraní odborníci hľadajú riešenia a odpovede na svoje otázky zadávaním kľúčových slov do Googlu. Vďaka dobrému obsahu a kvalitnému nastaveniu SEO na vašom webe vás nájdu na prvých stránkach.

Referuje o vašej odbornosti

Odborné rady, návody a ukážky realizovaných riešení presvedčia návštevníkov stránky o vašich schopnostiach a odbornosti. Obsah na vašej web stránke rozhoduje o tom, či sa na vašu stránku vrátia.

Získava zákazníkov

Obsah na stránke je váš 24/7/365 obchodník. Informuje o vašej firme, jej službách, produktoch a dosiahnutých úspechoch. Na obchodnom stretnutí už nemusíte vysvetľovať, môžete prejsť rovno k prezentácii ponuky.

AKO VÁM POMÔŽEME

Posunieme vás od sporadických a neefektívnych marketingových aktivít k stabilnému a účinnému spôsobu komunikácie so svojimi  zákazníkmi.

A

Vypracujeme content marketing plán so zameraním na:

  • vaše obchodné ciele a s ohľadom na vaše portfólio produktov a služieb
  • cieľové skupiny zákazníkov a ich nákupné cykly (cestu zákazníka)
A

 Plán zrealizujeme podľa dohodnutého časového harmonogramu:

  • napíšeme všetky texty – články na blog, novinky, návody, prípadové štúdie, prezentácie, atď.
  • zabezpečíme spracovanie videí, podcastov a webinárov
  • spracujeme vizuálnu podobu produktových a firemných materiálov
  • vytvorený obsah zverejníme na vašej webstránke
A

Budeme šíriť váš obsah cez LinkedIn:

  • vypracujeme harmonogram a plán príspevkov
  • zabezpečíme kompletnú realizáciu plánu v našej réžii, alebo vám budeme počas realizácie nápomocní formou konzultácií osobne, alebo online

 ČO ČÍTAJÚ A SLEDUJÚ INŽINIERI:

 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

WEBINÁRE

ODBORNÉ ČLÁNKY NA BLOGU

VIDEÁ

PREZENTÁCIE

NOVINKY, PRIESKUMY

INFOGRAFIKY

PODCASTY

POTREBUJETE VYTVÁRAŤ PÚTAVÝ OBSAH?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk