FIREMNÉ MATERIÁLY

NAPÍŠEME TEXTY A GRAFICKY SPRACUJEME VAŠE FIREMNÉ MATERIÁLY

FIREMNÉ MATERIÁLY

NAPÍŠEME TEXTY A GRAFICKY SPRACUJEME VAŠE FIREMNÉ MATERIÁLY

Firemné materiály sú často prvý materiál o vašej firme, s ktorým prichádza klient do kontaktu. Môže ísť o produktové materiály, segmentové materiály, či firemné prezentácie.

Dobre spracované materiály, s jasnými a na podstatu zameranými textami, prehľadnou infografikou a vhodne zvolenými obrázkami výrazne napomáhajú obchodu. Obchodníkovi pomôžu vysvetliť problematiku zákazníkovi v krátkom čase a vo vopred nastavenej a premyslenej štruktúre. Stále totiž platí, že raz vidieť je viac, ako stokrát počuť.

Firemné materiály prezentujú vašu značku. Je dôležité, aby boli spracované v súlade s dizajn manuálom firmy, teda používali  jednotné fonty, farby a grafické prvky. Každá forma kontaktu zákazníka s vašou firmou napomáha budúcemu predaju. Zákazník často potrebuje čas pre svoje rozhodnutie. Potrebuje vnímať vašu kvalitu a odbornosť, ktorú prezentujete v každej forme komunikácie so zákazníkmi. Firemné materiály rôzneho druhu sú výbornou formou ako na to.

Ak vám chýba čas, alebo skúsenosti s prípravou obsahovo hodnotných materiálov, využite outsourcing marketingu. Pomôžeme vám s celkovým marketingom alebo s prípravou vašich firemných materiálov a vy sa budete môcť sústrediť na uzavretie dobrého obchodu.

FIREMNÉ, SEGMENTOVÉ A PRODUKTOVÉ MATERIÁLY

Prezentujú firmné portfólio

Odborný obsah, jasná štruktúra a kvalitné spracovanie vám pomáhajú získať dôveru zákazníkov a prezentovať hodnoty a filozofiu vašej spoločnosti.

Pomáhajú obchodu

Dobre spracované firemné materiály pomáhajú obchodníkovi vysvetliť aj zložité procesy a riešenia podľa uvedenej štruktúry a názorne ich prezentovať zákazníkovi.

Budujú značku

Všetky online aj offline materiály musia byť spracované v súlade s firemnou identitou. Pomáhajú zákazníkom vás  identifikovať a prispievajú k zvyšovaniu znalosti značky v ich povedomí.

AKO VÁM POMÔŽEME

A

NAVRHNEME PORTFÓLIO

Všetci sme zvyknutý na zabehnuté spôsoby fungovania, no občas ich treba inovovať. Niekedy stačí iný pohľad na portfólio firmy a zapracovanie malých zmien a veci sa začnú hýbať.

A

VYTVORÍME ŠTRUKTÚRU

Na základe informácií, ktoré od vás získame pripravíme štruktúru materiálu. Po jej odsúhlasení štruktúru začneme napĺňať obsahom.

A

NAPÍŠEME TEXTY

Napíšeme všetky texty. Ešte predtým si však dohľadáme a skompletizujeme a odsúhlasíme podklady, z ktorých budeme pri tvorbe textov vychádzať. Aj zložité technické postupy napíšeme tak, aby boli zaujímavé pre vašich zákazníkov

A

PRIPRAVÍME INFOGRAFIKU

Zložité texty vyjadríme jednoduchou infografikou. Tá pomôže zákazníkovi rýchlejšie sa zorientovať v problematike a obchodníkovi poskytne pevnú štruktúru na vysvetlenie aj zložitejších procesov.

A

SPRACUJEME GRAFIKU

Vytvoríme pútavú grafiku, ktorá bude v súlade s firemnou identitou.

A

DODÁME FINÁLNE FORMÁTY

Zabezpečíme online aj offline formáty dokumetov, teda dokumenty pripravíme vo formáte na posielanie mailom a tiež vo formáte na tlač. V prípade potreby zabezpečíme kvalitnú tlač materiálov.

navrh webstranky

POTREBUJETE POMÔCŤ S MATERIÁLMI?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk