LINKEDIN

LINKEDIN VÁS SPOJÍ S PUBLIKOM

LinkedIn je jediná sociálna sieť, ktorú používajú aj pragmaticky zameraní inžinieri a manažéri z B2B firiem. Pravidelne, aspoň raz do týždňa ju navštevujú, sledujú príspevky, zdieľajú hodnotný obsah a rozširujú svoju sieť kontaktov.

Z tohto dôvodu je LinkedIn dôležitá sociálna sieť, ktorá dáva vášmu biznisu príležitosť byť v kontakte s vplyvnými odborníkmi a rozhodujúcimi manažérmi z rôznych segmentov biznisu. Jej prostredníctvom ich môžete informovať o dosiahnutých úspechoch, realizáciách, novinkách a tiež im poskytovať odborný obsah, ktorý ich zaujíma.

Pravidelným zverejňovaním príspevkov na firemnej stránke a ich šírením cez osobné profily zvyšujete znalosť vašej firmy a budujete povedomie o vašej odbornosti.

LinkedIn spolu s content marketingom predstavuje základný pilier marketingu technologických a inžinierskych firiem. Je miestom na budovanie databázy kontaktov, získavanie nových obchodných príležitostí a zvyšovanie predaja vašich produktov a služieb.

PREČO PRÁVE LINKEDIN?

Najlepšia sieť pre B2B

LinkedIn je najlepšia sociálna sieť pre
B2B firmy na šírenie odborného obsahu
a na spojenie sa so svojimi zákazníkmi, nadviazanie kontaktov s kolegami
a odborníkmi z oblasti svojho záujmu.

Sú tam všetci

Na LinkedIn sú dnes takmer všetci – od inžinierov a iných a technicky zameraných odborníkov až po manažérov firiem, ktorí majú rozhodujúci hlas pri výbere finálneho dodávateľa.

Získava zákazníkov

Výkonní manažéri na najvyšších pozíciách a tiež stredný manažment využívajú LinkedIn na udržiavanie kontaktov, vytváranie nových kontaktov a na propagáciu svojho podnikania.

AKO VÁM POMÔŽEME

A

PROFIL

Spracujeme váš firemný a osobný LinkedIn profil tak:

  • aby bol pútavý a zároveň obsahoval dôležité kľúčové slová
  • bol v súlade s vašimi obchodnými cieľmi a očakávaniami
A

PROJEKT

Vypracujeme harmonogram a plán príspevkov:

  • príspevky naplánujeme na obdobie 3 mesiace, postupne príspevok
    po príspevku
  • v súlade so stanovenými cieľmi a plánovanými marketingovými
    a obchodnými aktivitami
A

REALIZÁCIA

Zabepečíme implemetáciu plánu formou:

  • priamej implementácie – príspevky kompletne spracujeme a zverejníme na vašom firemnom profile
  • odborných konzultácií osobne, alebo cez Skype/ Zoom, po dobu 3 – 6 mesiacov podľa toho, čo vám viac vyhovuje

Kde hľadať nových zákazníkov?

AKO Z NÁVŠTEVNÍKA WEBSTRÁNKY UROBIŤ ZÁKAZNÍKA   Kde hľadať nových zákazníkov a ako najlepšie osloviť a zaujať inžinierske a technicky zamerané publikum je téma, ktorú dnes riešia mnohé firmy pôsobiace v B2B segmente. V dobe takmer všade prístupného internetu...

Vytvárajte obsah, ktorý zaujme!

Na webe to musí žiť! Stále dookola počúvame, ako je dôležité produkovať obsah, ktorý zvýši návštevnosť webstránok, prinesie nových potenciálnych zákazníkov a zlepší prezentáciu firmy. Áno, je to pravda. No treba povedať aj to, že na vytvorenie kvalitného obsahu...

4 rýchle tipy na vytvorenie prípadovej štúdie

Prípadová štúdia je skvelý obchodný nástroj Ak máte zaujímavé riešenie, alebo skvelý produkt, ktorý ste úspešne implementovali u zákazníka, neváhajte a napíšte o tom prípadovú štúdiu. Prípadová štúdia (case study) je vynikajúci podporný nástroj pre obchod a môže byť...

POTREBUJETE VYTÁRAŤ PÚTAVÝ OBSAH?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk