Malé a stredné firmy sa zvyčajne začnú zaoberať marketingom až keď potrebujú zvýšiť tržby alebo posilniť znalosť značky.

Nech už je príčina záujmu o marketing akákoľvek, je dôležité vybrať sa hneď od začiatku správnou cestou a pozerať na firemný marketing komplexne.

Je stále veľa firiem, ktoré si neuvedomujú silu marketingu. Marketing si zamieňajú s reklamou a výdavkami investovanými do médií. Tieto firmy  marketing v minulosti veľmi neriešili. Nebolo treba. Obrat im medziročne rástol. Dnes je však situácia iná. Tržby klesajú, dopyt je menší a boj o udržanie firmy a zákazníka je každodennou súčasťou. Je to náročné. Znamená to však jedno jediné – treba niečo zmeniť.

Prijať opatrenia a začať robiť poctivý marketing

V tomto bode často narážame na nepochopenie podstaty marketingu. Za firemný marketing býva považované jednorazové zverejnenie inzerátu v oblastných inzertných novinách, vytlačenie a distribúcia letáka, webstránka, či facebook. To je predstava marketingu, s ktorou sa stretávame v malých a stredných firmách. Žiadna marketingová stratégia, koncepcia, vízia, alebo cieľ.

Stretávame sa aj s tým, že majitelia firiem, alebo manažéri na ponuku zlepšenia firemného marketingu reagujú takmer identicky v zmysle: „Nič v marketingu nepotrebujeme riešiť, všetko máme a všetko čo potrebujeme robíme. Neplánujeme robiť žiadne iné marketingové aktivity.“

Keď sú odpovede tohto typu zo strany majiteľov a manažérov viac ako časté, no na druhej strane neustále počúvame ich ponosy a problémy ohľadne prežitia firmy, napadá nás iba jedno:

Niekde sa stala chyba…

V marketingu nemá zmysel náhodne skúšať čo bude fungovať a čo nie, prípadne robiť veci ktoré sú aktuálne v kurze. Je to strata energie, vystrieľanie ostrých nábojov a cesta nikam. Tiež nemá zmysel očakávať výsledky už o mesiac, ani o dva. Je to nereálne.

Marketing má svoje obchodné zákonitosti. Treba analyzovať a presne určiť cieľové skupiny zákazníkov, stanoviť stratégiu a taktiku ako ich oslovovať a ďalej s nimi pracovať. Rámcový marketingový plán pomáha udržať disciplínu a správny smer. Cieľ je však jednoznačne jasný. Nástroje, ktorými sa k nemu dopracujeme musia reflektovať potreby trhu a zákazníkov. Ich úspešnosť musí byť vidno v číslach – tržbách od zákazníkov. Vtedy majú zmysel. Pravidelne merať a vyhodnocovať koľko ktorá obchodno-marketingová aktivita zarobila je tá správna cesta. Na dnešnom trhu prežijú tí, čo marketing a obchod od seba neoddeľujú.

6 odporúčaní na záver

» Nehovorte „to sa nedá, to je zbytočné“ keď ste to ešte neskúsili.
» Nezamieňajte si marketingovú spoločnosť s reklamnou agentúrou.
» Nenahovárajte si, že robíte firemný marketing, keď raz do roka investujete do reklamy.
» Využívajte marketingové poradenstvo tak, ako využívate daňové, alebo právne poradenstvo.
» Budujte firemný marketing systematicky a neoddeľujte ho od obchodu.
» Nebojte sa robiť inovatívne veci.