MARKETINGOVÁ STRATÉGIA PRE B2B FIRMY

NEZÁLEŽÍ NA TOM ČI STE MALÁ, ALEBO VEĽKÁ FIRMA. S NAŠOU STRATÉGIOU
BUDETE LEPŠÍ, VAČŠÍ A ZNÁMEJŠÍ

 

CONTENT MARKETING

NEZÁLEŽÍ NA TOM ČI STE MALÁ, ALEBO VEĽKÁ FIRMA. S NAŠOU STRATÉGIOU BUDETE LEPŠÍ, VAČŠÍ A ZNÁMEJŠÍ

Marketing nie je iba reklama. Je to strategický pilier vašej firmy. Po biznis pláne je marketingová stratégia najdôležitejším dokumentom vašej firmy. Ukazuje vám kde sú vaši zákazníci, ako s nimi komunikovať, na čo počujú, čo od vás očakávajú.

Nezávisle od odvetvia v ktorom podnikáte a od služieb a produktov ktoré ponúkate, na oslovenie a získanie nových zákazníkov
potrebujete mať pripravenú stratégiu a plán konkrétnych aktivít, ktoré treba podniknúť, aby ste dosiahli želané ciele.

Marketingový plán je po biznis pláne najdôležitejší dokument.
Od kvality jeho spracovania vo veľkej miere závisí úspech dosiahnutia vašich cieľov v stanovenom čase.

Na Slovensku máme veľa malých a stredných firiem s vysokým potenciálom, ktorý však často zostáva nevyužitý,
pretože firmy nie sú dostatočne strategické a nevyužívajú svoj marketing na podporu obchodu.

S dobrou marketingovou stratégiou viete identifikovať nové príležitosti a získate odpovede na otázky:

Ako a kde získam nových zákazníkov? Ako si udržím tých čo už mám?
Čo pre to musím  urobiť? Čo treba zmeniť?

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Čo je stratégia?

Marketingová stratégia definuje spôsob, ako dosiahnuť stanovené obchodné ciele. Je to kombinácia taktiky, skúseností a súladu medzi marketingovými aktivitami a obchodným úsilím firmy.

 

Prečo ju potrebujem?

Návyky zákazníkov, konkurencia a trhové prostredie sa neustále menia. S marketingovou stratégiou budete pripravený aktívne reagovať a prispôsobiť sa tomuto dynamickému prostrediu.

 Čo s ňou získam?

Kľúčové odporúčania na ktoré marketingové aktivity sa treba zamerať, aby ste dosiahli stanovené ciele. Získate pohľad marketingového profesionála na potenciál a príležitosti vašej firmy.

NÁŠ SPÔSOB JE JEDNODUCHÝ!

S marketingovými stratégiami pre technologické, výrobné a inžinierske firmy máme dlhoročné skúsenosti.
Vieme čo dobre funguje, na čo technicky zamerané publikum reaguje, poznáme skratky a nenavrhujeme zbytočnosti.

Krok 1: Analýza

Poviete nám základné informácie o vašej firme, o vašich cieľoch, plánoch do budúcna a o tom, čo vás najviac tlačí, čo potrebujete vyriešiť.

Krok 2: Workshop

Skúsený marketingový manažér vás prevedie 3 hodinovým riadeným workshopom – či už u vás v kancelárii, alebo online – ako vám bude lepšie vyhovovať.

Krok 3: Spracovanie

Budeme s vami  v kontakte počas celého procesu prípravy marketingovej stratégie a plán.

Krok 4: Dodanie

Odovzdáme vám stratégiu spolu
s plánom na 12 mesiacov
a s orientačným rozpočtom. Realizovať ju môžete vo vlastnej réžii, alebo s eRuption marketingovou implementáciou.

AKO VÁM POMÔŽEME

A
Spracujeme základnú analýzu

 • Zistíme vaše silné stránky a zadefinujeme nové príležitosti
 • Spoznáme na vašu konkurenciu a substitučnú konkurenciu
 • Vyšpecifikujeme vašu konkurenčnú výhodu – teda v čom ste jedineční a čím sa odlišujete od iných
 • Pozrieme sa na efektívnosť vášho doterajšieho marketingu
 • Nájdeme nové príležitosti, ktoré máte na trhu
A

Zadefinujeme vaše publikum

 • Zákazníkov rozdelíme do cieľových skupín a povieme, kde sa nachádzajú
 • Zistíme akí sú, ako sa správajú, aké majú vlastnosti a čo očakávajú
 • Zmapujeme ich „cestu zákazníka“
 • Spoznáme ich pohľad na vašu firmu a na ponúkané priodukty a služby
 • Zistíme, v čom vidia váš najväčší prínos a na čo „počujú“
A

Určíme taktiku

 • Prepojíme stratégiu s marketingovým plánom
 • Vyberieme najefektívnejšie online aj offline marketingové nástroje
 • Pripravíme marketingový plán krok za krokom, mesiac po mesiaci na 12 mesiacov a orientačný rozpočet
 • Stanovíme kritériá pre meranie dosiahnutých výsledkov

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ako na cieľové skupiny

Poznať svojich zákazníkov a vedieť ako rozmýšľajú, čo sú ich priority a s akými problémami sa denne stretávajú vám dáva nové podnety na premýšľanie. Následne vytvára priestor na zlepšovanie poskytovaných služieb, či na rozšírenie portfólia produktov.

Instantný marketing nefunguje

Keď chcete uspieť, musíte tomu najprv uveriť. Vždy ma trápi, keď vidím ako majiteľ malej firmy zahadzuje svoje šance uspieť. Toľko rokov driny, peňazí a energie. Namiesto toho aby zmobilizoval všetky svoje sily, svoj potenciál zahadzuje. A to z jediného dôvodu: málo...

POTREBUJETE VYTÁRAŤ PÚTAVÝ OBSAH?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o. Kalinčiakova 21 831 04 Bratislava tel. 0905 934 621, 0903 910 240 info@eruption.sk www.eruption.sk