AKO VYTVORIŤ FUNKČNÝ MARKETINGOVÝ PLÁN

PRAKTICKÝ KURZ – WORKSHOP

Potrebujete navrhnúť marketingovú stratégiu a zostaviť funkčný marketingový plán na nadchádzajúci

rok? Chcete, aby vaši šéfovia brali marketing vážne a vnímali ho ako strategickú súčasť firmy?

 

 Príďte na celodenný WORKSHOP

 

a zistite, ako nájsť konkurenčnú výhodu, zadefinovať cieľového zákazníka, premyslieť cestu zákazníka,

vybrať správne marketingové nástroje a pripraviť funkčný marketingový plán.

Tiež vám povieme, ako postupovať, na čo nezabudnúť a na čo si dať pozor pri zostavovaní plánu.

Počas tvorivej diskusie spoznáte marketingových manažérov, ktorí riešia podobné problémy ako vy

a ich skúsenosti môžu byť prínosom pre vašu ďalšiu prax.

Odnesiete si vlastný návrh marketingového plánu na ďalších 12 mesiacov.

marketingová konzultácia

KEDY?

6. február 2020

marketingová stratégia

KDE?

Sabinovská 6, Bratislava

outsourcing marketingu

O KOĽKEJ?

od 9,00  –  do 16,30

Čo sa dozviete?

 • Ako sa pozrieť na marketing z pohľadu fungovania firmy a podpory rastu tržieb
 • Ako stanoviť víťaznú komunikačnú stratégiu
 • Ako najlepšie spoznať cieľového zákazníka a jeho cestu k vám
 • Ako zmerať výsledky, alebo ako vyhodnotiť úspešnosť
 • Ako si pripraviť akčný plán, alebo ako to všetko zrealizovať krok za krokom
 • Do ktorých komunikačných nástrojov investovať hneď a do ktorých neskôr
 • Ako nastaviť marketingové ciele, ktoré môžem splniť
 • Preferuje zákazník infografiku, textovú informáciu alebo video
 • Koľko financií potrebujem mať v rozpočte
 • Ako zmerať spokojnosť zákazníka a získať kvalitnú spätnú väzbu

Čo vám workshop prinesie?

 • Budete vedieť argumentovať a obhájiť si navrhnuté marketingové aktivity a celkový marketingový plán
 • Na marketing sa pozriete komplexne, ako na strategickú súčasť generovania tržieb firmy
 • Získate znalosti, pomocou ktorých sa stanete silným partnerom pre obchodný tím a manažment

Pre koho je workshop určený

Workshop je pre všetkých čo robia v B2B firmách marketing a potrebujú vytvoriť účinný a efektívny marketingový plán.

Časový harmonogram:

9,00 – 10,00  Strategické otázky B2B marketingu

Ako sme na tom teraz a aký máme potenciál rastu
V čom sme jedineční
Aká je naša konkurencia a substitučná konkurencia
Čo tvorí produktové portfólio
Kde sú naši zákazníci a aká je ich cesta k nám

10,00 – 11,30 Pohľad na firmu cez obchodný marketing

Ktorí zákazníci majú finančný potenciál
Do ktorých zákazníkov “nemá zmysel investovať“
Ako nastaviť optimálne marketingové ciele
Ako efektívne osloviť nových zákazníkov

11,30 – 13,00 Obed

13,00 – 16,00 Ako vytvoriť funkčný marketingový plán (príprava draftu vášho plánu)

Ako prepojiť obchodnú a marketingovú stratégiu s marketingovým plánom
Ktoré marketingové nástroje vybrať
Do ktorých nástrojov investovať hneď a ktoré využiť neskôr
Ako pripraviť rozpočet a nastaviť časovanie
Ako pretaviť marketingový plán do akčného plánu
Ako nastaviť kritériá pre meranie výsledkov

16,00 – 16,30 Diskusia, Záver

 

Z WORKSHOPU SI ODNESIETE VLASTNÝ NÁVRH MARKETINGOVÉHO PLÁNU NA 12 MESIACOV.

Pretože pravidelne komunikujeme a stretávame sa s podnikateľmi, majiteľmi a riaditeľmi firiem, dobre poznáme ich problémy a očakávania od marketingu. S tvorbou marketingových stratégií a plánov máme dlhodobé praktické skúsenosti, poznáme úskalia, s ktorými sa každodenne stretávate.

Máme viac ako 20 ročné skúsenosti s riadením a výkonom marketingom v B2B a B2C firmách
z rôznych trhových segmentov.

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O WORKSHOPE

Dátum konania: 6. február 2020

Čas: 9:00 – 16:30

Miesto konania: Sabinovská 6, Bratislava

Počet účastníkov: max. 10

Lektori: Jana Poničanová Žilavá, Dana Páterová (referencie si pozrite TU)

Cena kurzu: 190,- Eur + DPH

Platba je nutná vopred na číslo SK36 1100 0000 0029 2589 5343 / TATRSKBX, variabilný symbol 06022020 do poznámky uveďte názov firmy.
Po úhrade vám bude zaslaná mailom faktúra.

Dôležité! Uzávierka prihlášok je 24. 1. 2020, do 27. 1. 2020 musí byť pripísaná čiastka na náš účet. 

REGISTRÁCIA

Záväzná prihláška:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk