Obchod + Marketing = Obchodný marketing

Ak ste podnikateľ, je logické, že chcete, aby váš marketing podporoval nové obchodné príležitosti a prispieval ku generovaniu reálnych potenciálnych zákazníkov.

Obchodný marketing je marketing zameraný na obchod. Pokrýva tú časť marketingu, ktorá sa na podpore obchodu aktívne podieľa. Je s obchodom úzko prepojený a tento vzájomný vzťah je základom spoločného úspechu.

V B2B prostredí je veľmi žiaduce, alebo dokonca nevyhnutné, aby bol marketing firmy prepojený s obchodnými aktivitami. Obchodný marketing býva často nosnou časťou celkového marketingu firmy. Obchod a marketing sa prepájajú prostredníctvom obchodno-marketingovej stratégie. Tak že každá firma, ktorá aktívne obchoduje, by mala mať stanovenú svoju obchodno-marketingovú stratégiu, teda stratégiu, zameranú na zvyšovanie predaja.

Čo je cieľom obchodného marketingu

Cieľom obchodného marketingu je podporovať a pripravovať obchodné príležitosti. Sofistikovane sa zapája do celého predajného cyklu. Čím tesnejšie komunikuje a spolupracuje s obchodníkmi, tým presnejšie sú jednotlivé marketingové aktivity nastavené, sú osobnejšie a účinnejšie.

Vziať do úvahy správanie zákazníkov, prispôsobiť mu formy spracovania informácií a tiež kanály, ktorými sa informácie k zákazníkovi dostanú, je dobrá cesta ako si vytvoriť svoje publikum. Ak si obchod a marketing vo firme žijú každý svojim životom, vzácne informácie o zákazníkoch sa nepretavia do komunikácie s nimi. Firmy tak často opakujú rovnaké chyby, hoci účinnejšie a často aj lacnejšie by bolo robiť niečo iné. Je to škoda, pretože každý zákazník potrebuje niečo iné, na niečo iné reaguje, alebo je pre neho dôležité. Treba použiť také postupy a informácie, v ktorých sa nájde a identifikuje s nimi svoju predstavu.

V rámci obchodného marketingu sa mapuje situácia medzi potenciálnymi zákazníkmi. Podrobne sa analyzujú všetky možnosti a lokalizuje sa priestor vhodný pre priamu komunikáciu. Paralelne s týmto sa tvorí odborný obsah. Zákazník má k dispozícii informácie o riešeniach a možnostiach, ktoré sú ľahko dostupné a preštuduje si ich. Zaujímavú odbornú službu vníma ako bonus k svojej práci, rád sa k nej vráti a ocení ju.

Zamyslieť sa nad zákazníkmi do hĺbky sa vyplatí

Analýza potenciálnych zákazníkov a identifikácia príležitostí s najväčším potenciálom stojí vždy za námahu. Taktiež návratnosť každej marketingovej investície hrá v celom procese významnú úlohu. Je potrebné zvoliť správny pohľad na každú uskutočňovanú aktivitu. V niektorých prípadoch, obzvlášť v B2B marketingu, je napríklad dôležité „byť vidieť“. Je to fenomén, ktorý sa môže javiť ako nejasný krok, ale ak zákazníci a partneri nemajú s firmou a značkou priamy kontakt, stráca sa z ich povedomia a z trhu.

Mnohé obchodné príležitosti sú zjavné, stačí sa len zamyslieť

Popri premyslených, plánovaných a aktívne realizovaných krokoch je dôležité zisťovať zásadné informácie rozvíjajúce predaj. Spätná väzba a dôsledné vyhodnotenie každej aktivity napomáha budúcim predajom. Ak sa informácie správne vyhodnotia a následne pretavia do následných marketingových aktivít, vzniká veľká šanca, že nešliapnete vedľa. Nestratíte niť. Marketing bude vedieť, čo má robiť a hlavne prečo to robí a obchodník bude mať jasnú predstavu a plán čo bude nasledovať, na čo sa pri obchode zameria, čo môže fungovať v danej situácii u zákazníka viac alebo čo nebude fungovať vôbec. Je to veľmi jednoduché, podmienkou je spolupráca a vzájomné pochopenie informácií a cieľov.

Efektívny B2B marketing udržiava pozornosť zákazníka a buduje s ním intenzívny vzťah. Odbornosť a dôvera v ňom hrá dôležitú úlohu. Spôsoby ako sa k zákazníkom priblížiť a vytvárať tak nové obchodné príležitosti stoja za to, aby ste o svojich obchodno-marketingových aktivitách premýšľali v širšom kontexte.

Ak je obchodný marketing presne to, čo vy očakávate od svojho marketingu, tak možno nastal čas urobiť zmeny a podniknúť nové kroky. Obchodný marketing je naša priorita. Aktívne ho zavádzame u našich zákazníkov v rámci outsourcingu marketingu alebo ho vysvetľujeme v rámci workshopov a branstormingov.

Ak máte záujem o obchodný marketing, kontaktujte nás telefonicky 0905 934 621 , alebo nám pošlite e-mail: info@eruption.sk

Ďalšie články z blogu:

Outsourcing marketingu pre B2B firmy

4 rýchle tipy na vytvorenie prípadovej štúdie