PRIEMYSELNÝ MARKETING V ROKU 2019

Priemyselný marketing musí byť inteligentný a efektívny. Teda presne taký, ako sú ľudia pôsobiaci v tomto segmente. Ich technické a odborné zameranie ukazuje spôsob, ako na nich cieliť marketing. Žiadne headliny a frázy, ale naopak, odborné, presné a špecifické informácie, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a poskytnú priestor a možnosti na ďalšie vzdelávanie.

Aby ste dobre nastavili marketing na rok 2019, využite naše nasledovné odporúčania a tipy.

Marketing je beh na dlhú trať

Vybudovať dobré meno, odbornosť a značku vyžaduje čas. Nedá sa to stihnúť za pár týždňov, ani mesiacov. Preto využite aktuálne obdobie ekonomického rastu na posilnenie značky a upevnenie pozície firmy ako odborníka a špecialistu na trhu:

  • Zamyslite sa, aké otázky dostávate najčastejšie od zákazníkov a prispôsobte im vaše firemné materiály.
  • Spracujte prípadové štúdie projektov, ktoré ste v minulosti úspešne realizovali.
  • Zanalyzujte si celý nákupný proces vašich zákazníkov – od prvého kontaktu až po realizáciu dodávky.
  • Zistite, akým spôsobom vás nový zákazníci najčastejšie nájdu – veľtrhy, výstavy, Google, konferencie, …
  • Vyhodnoťte aké informácie od vás zákazníci najčastejšie vyžadujú, aby sa ubezpečili o vašej odbornosti a schopnostiach realizovať dodávku.
  • Zrátajte, v priemere koľko kontaktov so zákazníkov je treba urobiť, kým príde k uzavretiu obchodu a následne k jeho opakovaniu.

Zisteným výsledkom prispôsobte web stránku, jej obsah a firemné a prezentačné materiály. Google tiež potrebuje čas. Nezabúdajte ani na svet sociálnych médií, zdieľajte a informujte.

Pracujte s informáciami o zákazníkoch

Je jednoduchšie rozširovať spoluprácu u už existujúcich zákazníkov, ako hľadať nových a budovať si u nich dôveru. Preto používajte informácie o zákazníkoch pri plánovaní ďalších obchodno-marketingových aktivít.

Podľa prieskumu, ktorý sme realizovali v spolupráci s Bratislavskou SOPK, iba 25% respondentov informácie o zákazníkoch používa pravidelne pri plánovaní aktivít. Takmer 62% opýtaných tieto informácie využíva iba občas. A to je škoda. Sledovaním a analýzou údajov o zákazníkoch získate informácie napríklad aj o tom, ako môžete inovovať svoje produkty a služby s cieľom vytvoriť opätovné obchodné príležitosti a to aj v prípade, ak ide o veľmi špecifické a jednorazové dodávky.

Zosúlaďte obchodný a marketingový tím

Obchodný a marketingový tím sa v najväčšej miere podieľajú na raste obratu firmy. Preto ich kroky a činnosti musia byť vzájomne zosúladené. Musia fungovať ako jeden celok s jasne stanoveným pomerom miery zodpovednosti k stanovenému cieľu. Marketingový plán na nadchádzajúci rok pripravujte v nadväznosti na stanovené obchodné ciele a tiež v súlade s firemnou stratégiou. Je dôležité, aby sa oba tímy počas celého obdobia realizácie plánu pravidelne stretávali, vzájomne si odovzdávali informácie o tom, čo funguje a čo nie a spolu dosahovali čo najlepšie výsledky.

Investujte do web stránky

Nezabúdajte, že web stránka je váš hlavný prezentačný a obchodný priestor. Je to miesto na zverejňovanie všetkých aktivít a činností firmy a dôležitý nástroj na získavanie nových kontaktov. Prostredníctvom web stránky si budujete meno v online priestore. Na nej prepájate online aj offline aktivity firmy.

Marketing sa v posledných rokoch veľmi zmenil a zákazník je vo veľkej výhode. Má prístup k množstvu informácií a vyhľadáva si ich v čase, ktorý mu vyhovuje. Preto venujte v roku 2019 zvýšenú pozornosť vašej web stránke a tiež všetkému obsahu, ktorý na nej zverejňujete.

Content marketing – vytvárajte obsah

Vytváranie kvalitného obsahu je momentálne základ úspešného marketingu. Veľa sa o tom píše a hovorí, no spracovať pre návštevníkov stránky zaujímavý obsah nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to veľa času a odbornosti, no výsledok stojí za to. Predtým, ako sa pustíte do contentu, pripravte si content marketing plán, ktorý bude reflektovať na všetky body nákupného cyklu vašich zákazníkov.

Kvalitný, na inžinierov zameraný content, môže obsahovať prípadové štúdie, white papers, krátke produktové videá, analýzy, prieskumy, webináre a produktové informácie v závislosti od toho, čo vaši zákazníci a návštevníci najviac potrebujú a ocenia.

Po zverejnení na web stránke každý príspevok pre vás pracuje, s trochou nadsádzky by sa dalo povedať, že už navždy. Navyše, pri dobrom plánovaní viete jeho obsah naplno využiť aj pri príprave menších formátov – ako sú články na blog, posty na sociálne siete, text do mailingu, atď.

Technicky orientované publikum sa k informáciám dostáva primárne cez Google. Preto je potrebné už pri príprave obsahu na web stránku myslieť na vyhľadávače – použiť kľúčové slová v nadpisoch, poctivo vyplniť všetky metapopisy k obrázkom a textom. Primárne sa zamerajte na odbornosť a kvalitu.

 

V prípade, že sa chcete podrobnejšie oboznámiť s tým, ako postupovať pri príprave marketingového plánu vo vašej firme, alebo máte záujem o marketingový workshop, neváhajte nás kontaktovaťy mailom, alebo telefonicky na 0905 934 621.

 

Prečítajte si aj:

 

Prečo a ako robiť marketing, keď sa firme darí?

Outsourcing marketingu pre B2B firmy