MARKETING V ČASE EKONOMICKÉHO RASTU

Výrobným a inžiniersky zameraným firmám sa darí. Firmy majú momentálne naplnené výrobné kapacity a marketingu primárne nevenujú pozornosť. Ďalšie zákazky by neboli schopní realizovať v požadovaných termínoch a kvalite, bez často nákladných investícií. Tak prečo treba robiť marketing aj v čase rastu? A akým spôsobom?

Prečo robiť marketing?

Pri veľkom zovšeobecnení a zjednodušení môžeme povedať, že v čase hospodárskeho rastu sa dobre darí firmám, ktoré robia marketing, ako aj firmám, ktoré sa marketingu nevenujú. Rozdiel však nastane vo chvíli, keď krivka ekonomického rastu začne klesať. Firmy začnú prirodzene obmedzovať svoj dopyt a v tomto období sa ukáže rozdiel medzi marketingovo zameranými firmami a tými, pre ktoré marketing nepredstavuje strategickú záležitosť.

Firmy, ktoré robia systematický marketing si vo veľkej miere svojich zákazníkov udržia, aj keď môže prísť k zníženiu objemu objednávok. Vďaka dlhodobému a systematicky robenému marketingu, sú tieto firmy schopné aj v čase krízy prežiť a aj získavať nové zákazky. Pomôžu im práve dlhodobo tvorené vzťahy so zákazníkmi, dlhoročné budovanie znalosti značky, dobrého mena a odbornosti firmy.

Naopak, firmy, ktoré nie sú marketingovo orientované, v čase poklesu nemajú na čom stavať. Predpokladať, že firma začne do marketingu investovať, keď príde kríza, je mylná. Pri poslednej kríze to boli práve financie určené na marketing, ktoré sa v mnohých firmách škrtali ako prvé. Navyše, narýchlo sa nedá vybudovať ani značka, ani meno a ani vzťahy.

Ako robiť marketing?

V čase, keď už firma nestíha uspokojovať dopyt ďalších zákazníkov bez toho, aby rozšírila výrobu, je potrebné sa prispôsobiť situácii a marketing cielene nastaviť. V tomto čase je možné obmedziť aktivity na získavanie nových zákazníkov – generovanie leadov (PPC, email marketing, reklama na internete, direct marketing …) a naopak, celou silou sa zamerať na posilnenie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi a na znalosť značky.

Budovanie vzťahov so zákazníkmi

V segmente B2B je pri väčších zákazníkoch dôležité vedieť, kto robí vo firme obchodné rozhodnutia a s uvedenou osobou v primeranom rozsahu udržiavať osobné vzťahy. Dôležité je tiež osobne poznať človeka, ktorý má vo firme na starosti váš segment a nájsť optimálny spôsob, ako mu čo najviac uľahčiť jeho každodennú prácu, a tiež formu akou mu doručovať potrebné informácie a motivovať k spolupráci. Medzi osvedčené formy na budovanie dlhodobých vzťahy patria napríklad:

 • Osobné stretnutia, malé eventy, firemné dni, športové a kultúrne aktivity, atď.
 • Pravidelne zasielané cielené informácie – novinky, technické špecifikácie, cenníky, informácie o zľavách, atď.
Budovanie povedomia o značke

Budovanie značky a znalosti firmy medzi potenciálnymi zákazníkmi je beh na dlhú trať. Dôležitou súčasťou značky sú jasne stanovené firemné farby, logo, písmo a ich striktné dodržiavanie na všetkých firemných materiáloch a prezentáciách firmy. Tak ako iné marketingové ciele aj budovanie značky potrebuje svoju stratégiu a musí byť súčasťou marketingového plánu. Medzi marketingové aktivity, ktoré pomáhajú budovať povedomie o značke patria aj:

 • Content marketing a PR aktivity
 • Odborné prezentácie
 • Firemné eventy
 • Partnerstvá a sponzoring, atď.
Budovanie dobrého mena a odbornosti

Byť považovaný za odborníka v oblasti ktorej sa venujete, je pridaná hodnota, ktorá je častokrát pomyselným jazýčkom na váhe pri rozhodovaní o výbere partnera, či dodávateľa. Pracovať na dobrom mene je úloha marketingu. Vybudovať túto pozíciu u zákazníkov však trvá nejaký čas. Dôveru v odbornosť firmy zákazníkom pomáhajú tvoriť napríklad aj:

 • Prezentácie na odborných konferenciách a seminároch
 • Účasť na výstavách a veľtrhoch
 • Prípadové štúdie o zrealizovaných projektoch
 • Technické a odborné publikácie
 • Produktové videá
 • Webináre vysvetľujúce problematiku, atď.
Sociálne siete

Dosiahnutými úspechmi sa treba vedieť pochváliť.
Sociálne siete, newslettre, online odborné časopisy a iné marketingové nástroje – toto všetko sú možnosti, prostredníctvom ktorých môžete o svojich úspechoch informovať zákazníkov a tiež odbornú verejnosť. A samozrejme, všetko zverejnite aj na firemnej webstránke, je vašim najdôležitejším prezentačným materiálom.

 

Ak máte záujem o nastavenie a systematické vedenie a realizáciu marketingu vo vašej firme, sme tu pre Vás. Napíšte nám mail na info@eruption.sk, alebo zavolajte na číslo 0905 934 621 a spolu vytvoríme to, čo Vaša firma v oblasti marketingu práve teraz potrebuje. Váš nový externý marketingový manažér a marketingoví špecialisti na všetky oblasti on-line aj off-line marketingu, sú pripravení pre Vás začať pracovať.

 

Prečítajte si aj:

Obchodný marketing v praxi

4 rýchle tipy na vytvorenie prípadovej štúdie