PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

Spoločnosť AD TECHNIKA s.r.o. dlhodobo pôsobí v oblasti investičných dodávok technológií, priemyselnej elektroniky, merania, regulácie a automatizácie technológií, riadenia pohonov.

Klientom poskytuje odborné služby pri vypracovaní elektroprojektov, riadiacich programov a oživovaní zariadení vo projektoch.

 

Forma spolupráce: Spracovanie marketingovej stratégie

 

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk