PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

Spoločnosť DOMINANZ sa špecializuj na vývoj aplikácií najmä v oblasti bankovníctva, ukladania dokumentov a DWH. Zabezpečuje podporu v rámci celého životného cyklu aplikácie, od analýzy, návrhu až po prevádzku.

Spoločnosť Dominanz pôsobí na trhu od roku 1994.

 

Forma spolupráce: Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Zabezpečenie marketingových aktivít podľa aktuálnej potreby klienta

  • Kompletné spracovanie webstránky

 

UKÁŽKY NAŠICH PRÁC

Webstránka

Vytvorenie štruktúry webstránky, napísanie textov, grafické spracovanie, programovanie, aktualizácia príspevkov

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk