PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

PERFORMANCE je systémový integrátor, ponúkajúci komplexné služby riešení v oblasti informačných technológii. Od analýzy, návrhu, implementácie až po následnú správu tak, aby sa zákazník mohol spoľahnúť na chod IS a mohol sa venovať „core“ biznisu v ktorom podniká.

PERFORMANCE ponúka svojim zákazníkom široké portfólio IT produktov a služieb so zameraním na virtualizáciu, outsorcing, zálohovanie, nasadzovanie komplexných riešení

 

Forma spolupráce: Marketingová stratégia, Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Spracovanie marketingovej stratégie a zabezpečenie marketingových aktivít v rozsahu podľa aktuálnej potreby klienta

  • Spracovanie marketingovej stratégie a plánu
  • Produktové materiály

 

UKÁŽKY  NAŠEJ PRÁCE

PODPORA OBCHODU

Produktové materiály

Spracovanie štruktúry materiálov, napísanie textov,grafické spracovanie, tlač

produktové materiály
case study
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk