PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SME SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

Spoločnosť  SECESPOL – CZ s.r.o je dcérskou spoločnosťou poľského výrobcu výmenníkov tepla SECESPOL Sp z o.o, ktorý na medzinárodnom trhu pôsobí viac ako 30 rokov.
Okrem štandardných produktov, ako sú trubkové špirálové výmenníky a doskové výmenníky, ponúka aj zákanícke riešenia prenosu tepla, určenépetrochemickému, energetickému, potravinárskemu a farmaceutickému priemyslu.

 

 

Forma spolupráce: Spracovanie marketingovej stratégie

 

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk