PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SME SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

SOLAMP Czech Republic je významným dodávateľom a realizátorom úsporných riešení osvetlenia, pričom využíva inovatívne LED technológie. Všetky produkty v portfóliu firmy sú certifikované podľa svetových a európskych noriem.

V rámci partnerskej spolupráce SOLAMP realizuje individuálne projekty pre veľké priemyselné podniky, logistické areály, priemyselné haly, športoviská, štadióny, nákupné centrá, hotely, reštaurácie, kancelárie, a tiež mestá a obce.

 

Forma spolupráce: Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Zabezpečenie marketingových aktivít podľa aktuálnej potreby spoločnosti

  • Webstránka
  • Produktové materiály
  • Prípadové štúdie

 

UKÁŽKY NAŠICH PRÁC

Webstránka

Vytvorenie štruktúry webstránky, napísanie textov, grafické spracovanie, programovanie, aktualizácia príspevkov

PODPORA OBCHODU

Prípadové štúdie

Návrh štruktúry, napísanie textov, grafické spracovanie, tlač

Produktové materiály

Vyhľadanie zdrojov, preklad podkladov, návrh štruktúry, napísanie textov, grafické spracovanie, tlač

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk