PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

Zymestic Solutions je jedným z popredných poskytovateľov geografických informačných systémov (GIS) na slovenskom trhu so zameraním na špecializované riešenia pre získavanie, spracovanie a vizualizáciu priestorových údajot.j. údajov, ktoré majú priestorový vzťah k zemskému povrchu, resp. k zemskej atmosfére.

 

 

Forma spolupráce: Spracovanie marketingová stratégia, Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Zabezpečenie marketingových aktivít podľa aktuálnej potreby spoločnosti

  • Spracovanie marketingovej stratégie
  • Návrh firemnej identy
  • Darčekové predmety
  • Spracovanie etického kódexu firmy

 

 UKÁŽKY NAŠICH PRÁC

FIREMNÁ IDENTITA

 

Dizjn manuál 

Zadefinovanie fontov, farieb, grafických prvkov a ich použitie pri rôznych formátoch dokumentov a predmetov.

firemná identita

Darčekové predmety

 

externý marketing

FIREMNÉ MATERIÁLY

Etický kódex spoločnosti

Spracovanie štruktúry, interview s majiteľom spoločnosti, spracovanie textov, grafické spracovanie v súlade s firemnou identitou

content marketing - blog
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk