SME ZAMERANÍ NA VÝSLEDKY

REFERENCIE

OUTSOURCING MARKETINGU, MARKETINGOVÝ MANAŽMENT, ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZNAČKE, ROZVOJ VZŤAHOV S EXISTUJÚCIMI ZÁKAZNÍKMI, PRÍPRAVA OBSAHU, PÍSANIE TEXTOV, SOCIÁLNE SIETE

SME SPRÁVNA VOĽBA!

Pracovali sme pre

SOLAMP CZECH REPUBLIC, DTW, FONIMED, PERFORMANCE, VILLA VINO RAČA, W-CONSULT, TESSIER, BABYTREND, VITALBODY SPEED FITNESS STUDIO, HODINOVE OPRAVY.SK,SLOVAK GRID GROUP, ALITER TECHNOLOGIES, SOITRON, CORINEX GROUP, 2RING, VIENNA GATE, AMERSPORT, HAVRANKA TÁLE, 5ELEMENT, MEI SLOVAKIA, DATALOCK a iní

Pridajte aj vy svoje meno do tohto zoznamu

„eRuption má preukázateľné skúsenosti s outsourcovaním marketingu v B2B firmách. V priebehu plnenia marketingového plánu vznikali viditeľné výsledky, ktoré nám pomáhali pri našich obchodných aktivitách a splnili moje očakávania.“

Ing. Ľudovít Ukropec

Konateľ, DTW, s.r.o.

Janka Ž. pracovala v našej spoločnosti Tronet, a.s., neskôr po spojení oboch firiem v spoločnosti Soitron a.s. v rokoch 2001 až 2008 ako marketingový manažér. Stopa po jej práci bola veľmi výrazná, rozbiehala a postavila základy marketingu a marketingového oddelenia v Soitrone, na starosti mala všetky marketingové aktivity spoločnosti, ako aj komunikáciu s dodávateľskými marketingovými firmami.

Ing. Vladimír Šikura

Generálny riaditeľ, Soitron, a.s.

Spolupráca s Jankou bola pre nás prínosom pri rozbehu spoločnosti. Janka pre nás pracovala ako externá marketingová manažérka a pokrývala základné potreby súvisiace s marketingovými aktivitami začínajúcej spoločnosti.

Ing. Peter Dostál

Predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s.

„Outsourcing marketingu bol pre nás jediným riešením. Potrebovali sme niekoho, kto pracuje samostatne, vie čo potrebujeme a zároveň to vytvorí a zabezpečí. Naše očakávania sa vďaka firme eRuption úspešne napĺňajú. Nám ostáva priestor na predaj a realizácie, v ktorých plníme očakávania a potreby našich zákazníkov.“

Ing. Zsolt Sátor

Výkonný riaditeľ, Solamp Czech Republic, s.r.o.

Dámy zo spoločnosti eRuption sa bravúrne zhostili zadania – príprava návrhu stratégie marketingovej komunikácie pre VITALBODY speedfitness studio. Obdržané vstupné informácie precízne spracovali do návrhu, kde spojili vysokú úroveň empatie so skúsenosťami, triezvym úsudkom a profesionálnym prístupom. Výborne vystihli a  presne pomenovali poradie krokov, vedúcich k očakávaným výsledkom.

Ing. Peter Horák

Supervisor, VITALBODY speedfitness studio

Danka P. pracovala ako marketingová manažérka polyfunkčného objektu Vienna Gate. Na projekte začala aktívne pracovať už v štádiu príprav vizualizácií objektu a marketing zastrešovala počas 5 rokov výstavby a predaja bytov a apartmánov. Úzko spolupracovala s maklérmi realitnej kancelárie a podľa potreby predaja koordinovala jednotlivé marketingové aktivity. Projekt Vienna Gate bol úspešný, všetky byty a apartmány boli predané a v súčasnosti v kombinácii s pestrou občianskou vybavenosťou projekt ponúka vysoký štandard bývania.

Roman Balogh

Projektový manager a predseda predstavenstva, Vienna Gate 1, a.s.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk