MARKETINGOVÁ PODPORA OBCHODU

EXTERNÝ MARKETING PRE B2B FIRMY

MARKETINGOVÝ PLÁN, CONTENT MARKETING, COPYWRIGHTING, ONLINE MARKETING, SWOT ANALÝZA, MARKETINGOVÁ STRATÉGIA, MARKETINGOVÝ MIX

outsourcing marketingu

OUTSOURCING
MARKETINGU

Zabezpečíme vám kompletný marketing od vypracovania stratégie, marketingového plánu, rozpočtu až po realizáciu jednotlivých aktivít.

marketingová stratégia

FIREMNÉ
MATERIÁLY

Napíšeme a graficky spracujeme všetky materiály, ktoré firma potrebuje. Od produktových materiálov až po segmentové ponuky.

marketingová konzultácia

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
CASE STUDIES

Vytvoríme obsah, napíšeme a graficky spracujeme prípadové štúdie realizovaných projektov. Pomôžeme tak obchodníkom získavať nových zákazníkov.

outsourcing marketingu

VYTVORENIE
WEBSTRÁNKY

Navrhneme štruktúru, napíšeme texty, pripravíme grafiku a kompletne spracujeme vašu novú webstránku, alebo zabezpečíme jej aktualizáciu.

marketingová konzultácia

CONTENT MARKETING
HODNOTNÝ OBSAH

Spracujeme relevantné informácie a obsah, ktorý vášho potenciálneho zákazníka zaujme natoľko, že získate jeho pozitívnu reakciu a príležitosť zisku.

marketingová stratégia

VÝSTAVY, VEĽTRHY,
KONFERENCIE

Zabezpečíme vašu účasť na výstave či veľtrhu. Od komunikácie s organizátorom, cez návrh stánku, výstavbu až po celkové organizačné zabezpečenie.

MÁME VLASTNÝ MARKETINGOVÝ MODEL, KTORÝ POUŽÍVAME NA DOSAHOVANIE VAŠICH OBCHODNÝCH CIEĽOV

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Prípadová štúdia spoločnosti SOLAMP

Prečítajte si prípadovú štúdiu spoločnosti Solamp, pre ktorú realizujeme marketingové aktivity formou outsourcingu. Kompletne zabezpečujeme riadenie a výkon jednotlivých marketingových aktivít.

Prípadová štúdia spoločnosti DTW

Prečítajte si prípadovú štúdiu spoločnosti DTW, s ktorou spolupracujeme formou outsourcingu. Zabezpečujeme plánovanie, riadenie a výkon marketingových aktivít.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk