Vaša vízia ovplyvňuje vašu budúcnosť

Mám rada prvé pracovné stretnutie, keď sa s klientom začíname rozprávať o budúcnosti.
Náš rozhovor začíname praktickejšími otázkami a postupne, ako opadne prvotné napätie sa pozvoľna dostaneme k otázke jemne snivej „Aká je vaša vízia budúcnosti?“ Niekto vie svoju víziu definovať úplne presne, iný ju začína iba hľadať. Mám rada obe situácie. Každá má iný náboj. A každá dáva iné možnosti na ďalšiu marketingovú prácu.

Keď neviete kam idete, každá cesta vás tam dovedie

Niekedy sa stane, že protistrana otázku definovania vízie považuje za banalitu, iba za zbytočnú stratu času. No zamyslite sa nad tým: ako sa dá dosiahnuť niečo, čo neviem ani zadefinovať?
Ako sa dá pripraviť stratégia, keď nie je jasné kam má smerovať? V takomto prípade sa k vízii jednoducho musíme s klientom prepracovať. Niekedy to ide rýchlejšie, niekedy to trvá dlhšie.
No napokon sa k vízii vždy dostaneme.

Vízia je našim odrazovým mostíkom k spracovaniu marketingovej stratégie. Lebo, keď vy viete kam chcete ísť, my nájdeme najlepšiu cestu ktorou sa tam dostanete.