ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH, VEĽTRHOCH A KONFERENCIÁCH

VÝSTAVY, VEĽTRHY, KONFERENCIE

VÝSTAVY, VEĽTRHY, KONFERENCIE

ZABEZPEČÍME VAŠU ÚČASŤ

Výstavy, veľthy a konferencie sú významné marketingové nástroje technicky zameraných firiem. Akcie tohto typu vám umožňujú stretnúť sa so zákazníkmi a ukázať alebo odprezentovať mu vašu ponuku. Je to zároveň efektívny spôsob vašej reklamy. Značku a vašu ponuku vnímajú konkrétni odborníci a zároveň vaši potenciálni zákazníci.

Príprava, realizácia stánku, zabezpečenie logistiky a komunikácia s prenajímateľom výstavnej plochy je časovo náročný a zdĺhavý proces. Aby vám ostalo viac času na komunikáciu so zákazníkmi a pozývanie potenciálnych zákazníkov do svojho stánku, či na svoju odbornú prednášku, prenechajte celú organizáciu akcie na externého dodávateľa.

So zabezpečením účasti na výstavách, veľtrhoch a konferenciách, s prípravou stánku, výstavnej plochy, s komunikáciou so všetkými zúčastnenými stranami máme bohaté praktické skúsenosti. Zabezpečíme celý proces, presne tak, ako očakávate. Vašu predstavu prenesieme do praxe a pridáme všetky ďalšie dôležité činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre perfektný výsledok.

Čo pre vás urobíme

  • Prevezmeme a zabezpečíme celú komunikáciu s organizátorom výstavy a dohodneme všetky podmienky spolupráce
  • Spracujeme komplexnú objednávku služieb
  • Navrhneme formát a vizuál stánku s ohľadom na vaše produktové portfólio
  • Zabezpečíme fyzickú výstavbu stánku, komunikáciu s dodávateľmi/realizátormi
  • O celom procese budete mať neustály prehľad

Výhody pre vás

  • Získate čas na obchod a aktívne pozývanie potenciálnych zákazníkov na akciu
  • Výsledný formát a vizuál stánku budú v súlade s vašimi očakávaniami a finančnými možnosťami firmy
  • Do detailov premyslená a zabezpečená organizácia odbúra stres a nepríjemné prekvapenia

VÝSTAVY, VEĽTRHY A PREZENTÁCIE NA ODBORNÝCH KONFERENCIÁCH, SÚ FUNKČNÉ NÁSTROJE NA OSLOVENIE REÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV. UKÁŽTE IM SVOJE KVALITY A PRAKTICKÉ ODBORNÉ SKÚSENOSTI.

POTREBUJETE ZABEZPEČIŤ VAŠU ÚČASŤ NA VÝSTAVE?

Ak zvažujete účasť na výstave, veľtrhu, alebo odbornej konferencii a potrebujete pomôcť s prípravou a celkovým zabezpečením, zavolajte nám na číslo 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk