Na webe to musí žiť!

Stále dookola počúvame, ako je dôležité produkovať obsah, ktorý zvýši návštevnosť webstránok, prinesie nových potenciálnych zákazníkov a zlepší prezentáciu firmy. Áno, je to pravda. No treba povedať aj to, že na vytvorenie kvalitného obsahu potrebujete mať aj odborné vedomosti, ktoré vaše publikum zaujmú natoľko, že sa pre nich stanete dôveryhodným partnerom. Predovšetkým pri B2B technicky zameraných firmách, kde inžinieri kladú veľký dôraz na kvalitu a hĺbku informácií a odbornosti, musíte vytvoriť priestor, kde nájdu relevantné informácie.

Content marketing plán

Ak s vytváraním obsahu na webstránke len začínate, zamyslite sa nad tým, čo chcete svojim zákazníkom ponúknuť, aký obraz o firme chcete vytvoriť a tiež si premyslite celkovú stratégiu zverejňovania. Najlepšie urobíte, ak si pripravíte plán obsahu a budete disciplinovane podľa neho postupovať.  Vašim cieľom je pritiahnuť potenciálnych zákazníkov na vašu webstránku, ponúknuť im obsah, ktorý ich zaujíma a udržať si ich pozornosť.

Nákupný cyklus zákazníka

Nezabúdajte na to, že väčšia časť zákazníkov ešte predtým, ako vás osloví s požiadavkou, zavíta na vašu webstránku a hľadá si všetky dostupné informácie k problematike, ktorá ich zaujíma. Následne, ak ich tu nájde, sa na webstránku ešte zopárkrát vráti a až potom urobí krok k vyjadreniu svojej požiadavky, či dopytu.

Ak poznáte nákupný cyklus svojich zákazníkov, využite ho pre stratégiu zverejňovania obsahu. Od prvotných základných informácií, ktoré by mali návštevníka zaujať, cez odborné informácie, ktoré ho presvedčia o vašej odbornosti, až po ponuky, ktoré ho vtiahnu do aktivity a privedú k nákupu.

Vytvorte rôznorodý obsah

Z množstva dnes existujúcich formátov na vytváranie obsahu si vyberte základné formáty podľa správania sa vašich zákazníkov. Pre B2B firmy s technicky zameraným publikom sú zaujímavé napríklad:

Prípadové štúdie – sú potvrdením vašej odbornosti a vašich praktických skúseností s konkrétnou realizáciou. Navyše, majú vysoký vplyv na rozhodovanie zákazníkov o kúpe odborných produktov a riešení. Sú skvelým pomocníkom pre obchodníka. O tom, ako postupovať pri písaní prípadovej štúdie si prečítajte v tomto článku.

Video dnes patrí medzi dôležité marketingové nástroje. Z prieskumu, ktorý sme realizovali v spolupráci s BA SOPK vyplynulo, že produktové videá sú vyhľadávaným zdrojom informácií o odborných produktoch a riešeniach.  Videá How to a tiež zákaznícke video referencie sú stále obľúbenejšie nástroje na vytváranie obsahu.

Blog patrí medzi rozšírené aktivity. Pokiaľ však blog robíte bez hlbšieho zámeru, vaše nadšenie po čase opadne. Okrem iného je dobré vedieť, že blog majú radi vyhľadávače. Preto píšte blog so zámerom použiť v nadpise, podnadpisoch a metapopisoch kľúčové slová.

Odborné články  – ak máte vo firme osobu, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti s produktami alebo riešeniami, využite jeho potenciál a požiadajte ho o prípravu odborných článkov na zverejnenie. Je pravda, že technicky zameraní ľudia neradi píšu a publikujú, no aj tu existuje pomoc. K spolupráci prizvite profesionála a spoločne text vytvorte. Zaberie to síce čas, ale výsledok stojí za to.

Infografika je vynikajúci nástroj pre technicky orientované firmy na jednoduché vysvetlenie a  zobrazenie postupov a schém. Zjednodušením zložitosti pochopí fungovanie vašich produktov a riešení aj menej odborne zdatné publikum. Infografiku využijete aj v rámci obchodných prezentácií, spracovania obchodných ponúk alebo na konferenciách a seminároch.

Ďalšie marketingové nástroje, ktoré podporujú tvorbu obsahu a sú zaujímavé pre B2B firmy a pre technicky orientované publikum sú prieskumy najnovších trendov, webináre, podcasty, návody a postupy, atď.

Nezabúdajte vyzvať návštevníka k aktivite

Na konci každého zverejneného obsahu dajte čitateľovi ďalšiu možnosť ako sa o problematike dozvedieť viac. Ponúknite mu prelink na ďalší článok, ktorý ste k téme už publikovali, alebo ho pozvite na seminár, ktorý k danej problematike plánujete, ponúknite mu osobnú konzultáciu, prihlásenie k odberu noviniek, atď.

Content je kráľ, ale odbornosť je sila!

Produkovať obsah bez odbornosti je krátkozraká filozofia, predovšetkým pri technicky orientovaných zákazníkoch z prostredia B2B. Veľmi rýchlo pochopia, kde je kvalita, odbornosť a skúsenosti a kde ide iba o „mlátenie prázdnej slamy“.

Vytváranie obsahu berte ako prostriedok, ktorým šírite svoje posolstvo a ktorým oslovujete širšie publikum a svojich potenciálnych zákazníkov.  Pri jeho vytváraní rozmýšľajte mimo zabehnutého rámca. Vytvárajte obsah, ktorý chcú vaši zákazníci čítať.

S vytváraním kvalitného obsahu vám vieme pomôcť. Pre viac informácií ohľadne spolupráce nás kontaktujte na 0905 934 621 , alebo na e-mail: info@eruption.sk

Ďalšie články z blogu:

Kto robí vo vašej firma marketing?

Pripravte si Content marketing plán