OUTSOURCING MARKETINGU

EXTERNÉ MARKETINGOVÉ ODDELENIE MÔŽETE MAŤ UŽ DNES

OUTSOURCING MARKETINGU

VYTVORÍME STRATÉGIU, SPRACUJEME MARKETINGOVÝ PLÁN, NAVRHNEME MARKETINGOVÝ MIX A UROBÍME VŠETKO PRE VÁŠ MARKETING

Outsourcing marketingu je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju komunikáciu so zákazníkmi, no chýba im čas, alebo skúsenosti s reálnym výkonom marketingu.

Viete si predstaviť si, že máte plne funkčné marketingové oddelenie, ktoré robí všetky marketingové aktivity, ktoré vaša firma potrebuje a navyše za prijateľnú cenu?

S eRuption externým marketingom je to možné. Pri spolupráci s nami získate kompletné marketingové oddelenie so skúsenými marketingovými manažérmi.

Každý eRuption marketingový manažér pracuje samostatne, bez potreby riadenia. Pravidelne sa s vami stretáva a prostredníctvom reportu vás podrobne informuje o stave všetkých prebiehajúcich, i v blízkom čase plánovaných marketingových aktivitách. Pre vašu firmu zrealizuje a zabezpečí všetky marketingové aktivity, ktoré vyplynú zo stratégie a marketingového plánu.

Naši marketingoví manažéri využívajú najnovšie marketingové technológie a majú za sebou eRuption tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti marketingu, dizajnu a komunikácie.

eRuption externé marketingové oddelenie je pripravené pomôcť vašej firme – či už ide o podporu obchodu, online marketing, budovanie vzťahov so zákazníkmi, posilnenie znalosti značky, priamy marketing alebo PR komunikáciu.

Ešte váhate? Nemusíte. Od samého začiatku budeme profesionálni a zameraní na výsledky.

PREČO ERUPTION OUTSORCING MARKETINGU?

Sme efektívni

Zameriavame sa na výsledky. Marketing prepájame s obchodnými aktivitami firmy. Všetko robíme s cieľom zvýšiť predaj produktov a služieb, získať nových zákazníkov a budovať znalosť značky.

Sme cenovo dostupní

Marketing nebol ešte nikdy tak dostupný ako je teraz s eRuption outsourcin marketingom. Za cenu nižšiu ako je plat marketingového špecialistu, získate tím profesionálov s dlhoročnou praxou.

Sme súčasť vašej firmy

Váš marketing plánujeme, realizujeme a riadime v súlade so stratégiou firmy. Pravidelne sa s vami stretávame a informujeme vás o stave marketingu. Spolupracujeme s celým vašim tímom.

Ako pracujeme

eRuption externý marketing zabezpečuje manažment a realizáciu všetkých marketingových aktivít pre vašu firmu.

S nami získate prístup ku kompletnému marketingovému oddeleniu so skúsenými marketingovými manažérmi.

Postaráme sa o váš marketing tak, aby ste sa vy mohli naplno venovať svojej práci.

Počas 12 mesiacov spolupráce vytvoríme pevné základy úspešného marketingu vašej firmy.

Máme vlastný, systematický a praxou overený marketingový model, ktorý vedie k dosahovaniu očakávaných výsledkov.

 

 

NÁŠ SPÔSOB JE JEDNOUCHÝ!

Analýza

Spoluprácu začneme tým, že zanalyzujeme všetky vaše doterajšie marketingové aktivity, procesy a materiály. Povieme si čo funguje a spoločne si zadefinujeme víziu a ciele, ktoré chce vaša firma dosiahnuť.

Stratégia

Aby sme navrhli najvhodnejšie kroky na dosiahnutie očakávaných cieľov, naštudujeme si všetko o vašej firme, segmente v ktorom podnikáte, konkurencii a cieľových zákazníkoch. Navrhneme marketingovú stratégiu a nastavíme smer, ktorým sa bude marketing uberať.

Plán

V tomto kroku stratégia dostáva konkrétnu podobu. Pretavíme ju do jednotlivých marketingových aktivít smerovaných na zákazníkov. Vypracujeme ročný marketingový plán spolu s rozpočtom, ktorý bude v súlade s finančnými možnosťami vašej firmy.

Realizácia

Počas realizácie krok za krokom plníme všetky úlohy stanovené v marketingovom pláne. Zintegrujeme jednotlivé časti do celku, tzn. spojíme copywrighting, grafiku, dizajn, stratégiu a kreativitu do správnej formy komunikácie so zákazníkom.

Meranie a vyhodnotenie

Pravidelne kontrolujeme výsledky marketingových aktivít a podľa potreby ich upravujeme. Je to veľmi dôležitý krok pre to, aby bol marketing efektívny a vložené investície sa vám vrátili. Pravidelne vás informujeme o aktuálnom stave realizovaných a plánovaných aktivít.

Výhody pre vás

  • Kladieme dôraz na prepojenie obchodných a marketingových cieľov
  • Nielen plánujeme, ale aj riadime a realizujeme aktivity s cieľom
    dosiahnuť očakávané výsledky
  • Žiadne rýchle riešenia, ani „adhoc“ marketingový prístup, ale trvalo udržateľný marketing
  • Máme 20 ročné skúsenosti s marketingom a vlastné know-how
  • Postupujeme strategicky od začiatku až do konca
  • Systematicky šetríme vaše náklady a váš čas
  • Náš dvanásť mesačný záväzok je obrazom nášho zodpovedného prístupu

POSKYTUJEME KOMPLETNÝ MARKETING PRE B2B FIRMY
OD VYTVORENIA STRATÉGIE A PLÁNU, AŽ PO JEHO ÚPLNÚ REALIZÁCIU

MÁTE ZÁUJEM O OUTSOURCING MARKETINGU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk