OUTSOURCING MARKETINGU

VYTVORÍME STRATÉGIU, SPRACUJEME MARKETINGOVÝ PLÁN, NAVRHNEME MARKETINGOVÝ MIX A UROBÍME VŠETKO PRE VÁŠ MARKETING

OUTSOURCING MARKETINGU

VYTVORÍME STRATÉGIU, SPRACUJEME MARKETINGOVÝ PLÁN, NAVRHNEME MARKETINGOVÝ MIX A UROBÍME VŠETKO PRE VÁŠ MARKETING

Zákazníci potrebujú pravidelnú komunikáciu. Potrebujú počuť o vašich úspechoch, vnímať vašu značku na rôznych odborných fórach. Všetky kroky je potrebné vopred premyslieť. Určiť význam každej marketingovej aktivite vo vzťahu k biznisu. Marketing musí prioritne tržby podporovať, nie byť vysokou nákladovou položkou.

Outsourcing marketingu je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju komunikáciu so zákazníkmi, no chýba im čas, lebo skúsenosti s reálnym výkonom marketingu. Patríte k tým, čo si uvedomujú, že marketing potrebuje viac vašej pozornosti? Aj keď urobíte ad hoc niektoré kroky, cítite, že to nie je dosť a že pre kvalitnú odporu obchodu to nestačí?

Pre vašu firmu zrealizujeme všetky marketingové aktivity, ktoré vyplynú zo spracovanej komunikačnej stratégie a podrobného marketingového plánu. Pracujeme samostatne bez potreby riadenia. Vy máte prehľad o vykonaných aktivitách v rozsahu, ktorý potrebujete.

Analýza

Spoluprácu začneme tým, že zanalyzujeme všetky vaše doterajšie marketingové aktivity, procesy a materiály. Povieme si čo funguje a spoločne si zadefinujeme víziu a ciele, ktoré chce vaša firma dosiahnuť.

Stratégia

Aby sme navrhli najvhodnejšie kroky na dosiahnutie očakávaných cieľov, naštudujeme si všetko o vašej firme, segmente v ktorom podnikáte, konkurencii a cieľových zákazníkoch. Navrhneme marketingovú stratégiu a nastavíme smer, ktorým sa bude marketing uberať.

Plán

V tomto kroku stratégia dostáva konkrétnu podobu. Pretavíme ju do jednotlivých marketingových aktivít smerovaných na zákazníkov. Vypracujeme ročný marketingový plán spolu s rozpočtom, ktorý bude v súlade s finančnými možnosťami vašej firmy.

Realizácia

Počas realizácie krok za krokom plníme všetky úlohy stanovené v marketingovom pláne. Zintegrujeme jednotlivé časti do celku, tzn. spojíme copywrighting, grafiku, dizajn, stratégiu a kreativitu do správnej formy komunikácie so zákazníkom.

Meranie a vyhodnotenie

Pravidelne kontrolujeme výsledky marketingových aktivít a podľa potreby ich upravujeme. Je to veľmi dôležitý krok pre to, aby bol marketing efektívny a vložené investície sa vám vrátili. Pravidelne vás informujeme o aktuálnom stave realizovaných a plánovaných aktivít.

Ako pracujeme

eRuption externý marketing zabezpečuje manažment a realizáciu všetkých plánovaných marketingových aktivít.

Získate prístup ku kompletnému marketingovému oddeleniuso skúsenými marketingovými manažérmi.

Postaráme sa o váš marketing tak, aby ste sa vy mohli naplno venovať svojmu biznisu.

Počas 12 mesiacov spolupráce postavíme pevné základy fungovania úspešného marketingu.

Dĺžka spolupráce je dôležitá z hľadiska naplnenia cieľov a vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov.

Výhody pre vás

  • Nielen plánujeme, ale aj riadime a realizujeme aktivity s cieľom
    dosiahnuť najväčší účinok
  • Kladieme dôraz na prepojenie obchodných a marketingových cieľov
  • Poskytneme vám naše 20 ročné skúsenosti s marketingom a vlastné know-how
  • Žiadne rýchle riešenia, ani „adhoc“ marketingový prístup, ale trvalo udržateľný marketing
  • Strategický postup od začiatku až do konca
  • Systematicky šetríme vaše náklady a váš čas
  • Náš dvanásť mesačný záväzok je obrazom nášho zodpovedného prístupu

POSKYTUJEME KOMPLETNÝ MARKETING PRE B2B FIRMY
OD VYTVORENIA STRATÉGIE A PLÁNU, AŽ PO JEHO ÚPLNÚ REALIZÁCIU

MÁTE ZÁUJEM O OUTSOURCING MARKETINGU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk