OUTSOURCING MARKETINGU

VY SA VENUJTE SVOJMU BIZNISU, MY SA POSTARÁME O VÁŠ MARKETING

OUTSOURCING MARKETINGU

VY SA VENUJTE SVOJMU BIZNISU, MY SA POSTARÁME O VÁŠ MARKETING

Napriek častým obavám majiteľov firiem s outsourcovaním marketingu a ich otázke, či to funguje,
na základe našich doterajších skúseností môžeme zodpovedne povedať: Áno, ide to!

Máme odskúšaný systém spolupráce, pracujeme s fokusom na dosiahnutie nastavených cieľov,
dopredu vieme čo a kedy budeme robiť, pravidelne sa s vami stretávame a informujeme vás o stave prebiehajúcich a pripravovaných aktivít.

Marketing inžinierskych, technologických a výrobných firiem má svoje špecifiká. Okrem toho, inžinieri sú imúnni voči marketingovým sloganom, veľa slov ich vyrušuje, majú radi jasné a pragmatické informácie. Na jasnú otázku chcú dostať jasnú a logickú odpoveď.

Poznáme tieto špecifiká a vieme ako s nimi pracovať.
S outsourcingom marketingu pre technicky zamerané firmy máme skúsenosti.

PREČO ERUPTION OUTSORCING MARKETINGU?

Rozumieme inžinierom

Vieme, čo ich zaujíma, na čo reagujú,
čo vyhľadávajú a čo im pomáha pri práci. Poznáme ich „cestu zákazníka“ a na každý ich krok cielene nastavíme
mix marketingových aktivít.

Sme efektívni

Všetko robíme s cieľom získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj produktov a služieb a zvyšovať znalosť vašej značky.
Marketing prepájame s obchodnými aktivitami firmy.

 Sme súčasť vašej firmy

Váš marketing plánujeme, riadime
a realizujeme v súlade s vašou obchodnou stratégiou. Pravidelne sa s vami stretávame a informujeme o prebiehajúcich aktivitách.

AKO PRACUJEME

Workshop

Na pracovnom workshope si povieme čo chcete dosiahnuť a aké sú vaše očakávania. Zistíme v čom je vaša sila a kde máte slabiny. Odpoviete nám na otázky ohľadom vašich zákazníkov, produktov, služieb a doterajších marketingových aktivít.

Stratégia

Aby sme navrhli najvhodnejšie kroky na dosiahnutie stanovených cieľov, naštudujeme si všetko o vašej firme, segmente v ktorom podnikáte, konkurencii a cieľových zákazníkoch. Navrhneme marketingovú stratégiu a nastavíme smer, ktorým sa bude marketing uberať.

Plán

V tomto kroku stratégiu prenesieme do plánu marketingových aktivít smerovaných na zákazníkov a znalosť značky. Vypracujeme ročný marketingový plán spolu s rozpočtom, ktorý bude v súlade s finančnými možnosťami vašej firmy.

Realizácia

Počas realizácie krok za krokom plníme všetky úlohy stanovené v marketingovom pláne. Zintegrujeme jednotlivé časti do celku, tzn. spojíme copywrighting, grafiku, dizajn, stratégiu a kreativitu do správnej formy komunikácie so zákazníkom.

Meranie a vyhodnotenie

Pravidelne kontrolujeme výsledky marketingových aktivít a podľa potreby ich upravujeme tak, aby bol marketing maximálne efektívny a vložené investície sa vám vrátili. Na prvideľných osobných stretnutiach vás informujeme o aktuálnom stave prebiehajúcich aktivít.

ČO ZÍSKATE

Kompletný marketing firmy od vytvorenia stratégie a plánu,
až po jeho úplnú realizáciu

Externý marketingový pohľad na firmu s fokusom na:
• rast tržieb
• rast znalosti značky u potenciálnych zákazníkov

Profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami s tvorbou marketingových stratégií, riadením a výkonom marketingu v rôznych oblastiach B2B inžinierskych, technologických a výrobných firiem

Ušetríte personálne a režijné náklady, keďže nemusíte platiť
interného zamestnanca

Žiadne rýchle riešenia, ani „adhoc“ marketingový prístup, ale trvalo udržateľný marketing

 

POSKYTUJEME KOMPLETNÝ MARKETING PRE B2B FIRMY
OD VYTVORENIA STRATÉGIE A PLÁNU, AŽ PO JEHO ÚPLNÚ REALIZÁCIU

MÁTE ZÁUJEM O OUTSOURCING MARKETINGU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk