PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA / CASE STUDIES

UKÁŽTE OSTATNÝM, AKO FUNGUJE VÁŠ PRODUKT, SLUŽBA, ALEBO RIEŠENIE V REÁLNOM PROSTREDÍ

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / CASE STUDIES

UKÁŽTE OSTATNÝM, AKO VÁŠ PRODUKT, SLUŽBA, ALEBO RIEŠENIE FUNGUJE V REÁLNOM PROSTREDÍ

 

Ak máte zaujímavé riešenie, presvedčivý produkt alebo službu, určite ste sa počas obchodných stretnutí už stretli s otázkami: „Môžete mi povedať, kto to v reále už používa? „Implementovali ste toto riešenie už u niektorého z vašich zákazníkov?“ Málokto chce byť prvý, zákazníci chcú počuť pozitívnu referenciu ešte predtým, kým sa definitívne rozhodne pre spolupráci s vami.

Pokiaľ máte zákazníka, kde implementácia vášho zariadenia, riešenia či systému už spoľahlivo funguje, spracujte o tom prípadovú štúdiu.

Prípadová štúdia vám pomôže ukázať potenciálnym zákazníkom príklad z reálneho sveta, priblížite im spôsob, ako ste postupovali, s akými problémami ste sa počas realizácie stretli, ako ste ich vyriešili a aké výhody priniesla implementácia zákazníkovi. Najmä v zložitých projektoch či technologických riešeniach je mnoho detailov, alternatív, možností, ktoré ste vyriešili k spokojnosti vášho zákazníka.

Prípadová štúdia, v ktorej citujete vyjadrenie spokojnosti zákazníka a uvádzate výhody riešenia a jeho finančné prínosy pre zákazníka je silná pomoc pre obchodníka pri argumentácii počas obchodného stretnutia. Môže byť tzv. jazýčkom na miske váh pri rozhodovaní sa zákazníka o finálnom dodávateľovi a získaní jeho dôvery.

Prípadová štúdia zákazníka je vynikajúci marketingový nástroj. Niektoré jej časti môžete zverejniť vašej webstránke, alebo cez LinkedIn ich zdieľať priamo k vášmu publiku inžinierov a manažérov firiem a informovať ich o vašich schopnostiach a možnostiach, budovať povedomie o vašej firme a zvyšovať dôveru vo vašu odbornosť.

Prípadová štúdia je zdrojom inšpirácie pre ostatných a obchodnou príležitosťou pre vás.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Referuje o vašich skúsenostiach

Na reálnom príklade potenciálnemu zákazníkovi ukazuje, že s navrhovaným riešením máte skúsenosti, že ste ho už úspešne implementovali.

Je konkrétna

Jej štruktúra a spracovanie vyhovuje technicky zameraným odborníkom a pragmatickým manažérom. Uvádza problém, riešenie, implementáci a výsledok.

Zvyšuje vašu dôveryhodnosť

Praktické skúsenosti s realizáciou, vyjadrenie spokojnosti a vyčíslenie finančného prínosu riešenia zvyšujú dôveru zákazníka v dobrý výsledok spolupráce.

AKO VÁM SO SPRACOVANÍM PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE POMÔŽEME

A

VYTVORÍME ZÁKLADNÝ KONCEPT

 • Dohodneme rozsah a obsah štúdie
 • Vytvoríme základnú štruktúru
A

PRIPRAVÍME TEXTOVÉ PODKLADY

 • Získame podklady k napísaniu textov
 • Zabezpečíme komunikáciu zo zákazníkom
 • Napíšeme texty
 • Dohodneme citácie a ich súhlas so zverejnením
A

ŠTÚDIU GRAFICKY SPRACUJEME

 • Zabezpečíme fotografie a obrázky
 • Štúdiu graficky spracujeme v súlade s firemnou identou
A

ZVEREJNÍME

 • Dohodnutý rozsah štúdie zverejníme na webstránke
 • Formou postov budeme zdieľať na LinkedIn
 • Zabezpečíme tlačený Pdf formát
navrh webstranky

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Obchodný marketing v praxi

Obchod + Marketing = Obchodný marketing Ak ste podnikateľ, je logické, že chcete, aby váš marketing podporoval nové obchodné príležitosti a prispieval ku generovaniu reálnych potenciálnych zákazníkov. Obchodný marketing je marketing zameraný na obchod. Pokrýva tú časť...

4 rýchle tipy na vytvorenie prípadovej štúdie

Prípadová štúdia je skvelý obchodný nástroj Ak máte zaujímavé riešenie, alebo skvelý produkt, ktorý ste úspešne implementovali u zákazníka, neváhajte a napíšte o tom prípadovú štúdiu. Prípadová štúdia (case study) je vynikajúci podporný nástroj pre obchod a môže byť...

Analýza obchodných dát vám pomôže pri tvorbe marketingového plánu

Neplánujte aktivity ktoré sa páčia vám. Robte to, na čo vaši zákazníci reagujú. Viete ako je pre vás dôležitý zákazník XY? Koľko peňazí mesačne u vás minie a aké má nákupné zvyklosti? Majú jeho tržby klesajúcu, alebo stúpajúcu tendenciu? A v ktorých mesiacoch? V...

POTREBUJETE SPRACOVAŤ PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk