PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA / CASE STUDIES

VYTVORÍME PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU – OD NAPÍSANIA TEXTOV
AŽ PO JEJ GRAFICKÉ SPRACOVANIE

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / CASE STUDIES

VYTVORÍME PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE – OD NAPÍSANIA TEXTOV
AŽ PO GRAFICKÉ SPRACOVANIE

Prípadová štúdia je vynikajúci spôsob ako potenciálnym zákazníkom na reálnom príklade ukážete implementáciu riešení alebo produktov v praxi. Zároveň ide o vynikajúci podporný nástroj pre obchodníkov a môže byť tzv. jazýčkom na miske váh pri rozhodovaní sa zákazníka o dodávateľovi.

Prípadové štúdie sú tiež zdrojom inšpirácie pre vyriešenie určitého problému. Najmä v zložitých projektoch či technologických riešeniach je mnoho detailov, alternatív, možnosti. Prostredníctvom príkladu, ktorým je vaša prípadová štúdia, môžete aktívne podporiť vznik obchodnej príležitosti.

Ak máte zaujímavé riešenie, alebo presvedčivý produkt, spracovanie prípadovej štúdie je dobrá voľba.

Čo pre vás urobíme

  • Pomôžeme vám s výberom referencie vhodnej pre prípadovú štúdie
  • Dohodneme a odkomunikujeme prípravu celej štúdie zo zákazníkom
  • Získame podkladové materiály a spracujeme štruktúru a texty
  • Prípadovú štúdiu graficky spracujeme
  • Zabezpečíme odsúhlasenie citácií a finálnej verzie zákazníkom
  • Zabezpečíme zverejnenie na webstránke, firemnej prezentácii…

Výhody pre vás

  • Je potvrdením vašej odbornosti a vašich praktických skúseností pre zákazníkov
  • Obchodníkovi poslúži ako dôveryhodná zákaznícka referencia pri obchodnom jednaní
  • Obohatí vašu firemnú prezentáciu a posilní obsah na vašej webstránke

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA JE PRE ZÁKAZNÍKOV POTVRDENÍMVAŠICH SKÚSENOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

POTREBUJETE SPRACOVAŤ PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621 alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk