WEB STRÁNKA

PRIPRAVÍME WEB STRÁNKU ATRAKTÍVNU PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

VYTVORENIE WEBSTRÁNKY

PRIPRAVÍME WEB STRÁNKU ATRAKTÍVNU PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Web stránka je najdôležitejší komunikační a prezentačný priestor vašej firmy. Jej prostredníctvom komunikujete  firemné hodnoty, značku a dosiahnuté úspechy.

 Cez firemnú stránku informujete návštevníkov o vašej odbornosti, riešeniach, skúsenostiach s realizáciami a o portfóliu produktov a služieb. Poskytujete podporu zákazníkom, získavate kontakty a nových členov do tímu. Jednoducho, vaša web stránka pracuje pre vás v mnohých smeroch 24 hodín denne!

 Inžinieri a technicky zameraní odborníci vyhľadávajú predovšetkým praktické informácie. Teda také, ktoré im pomáhajú riešiť problémy, sú im nápomocné pri každodennej práci, ukazujú riešenia a postupy v podobných situáciách a v neposlednom ich vzdelávajú.

Informácie si prioritne vyhľadávajú cez vyhľadávače. Zadávajú kľúčové slová týkajúce sa problematiky, ktorú práve riešia. Ak sa vaša web stránka zobrazí na prvej strane Googlu a hľadajúceho zaujme svojim krátkym popisom a následne odborným obsahom, je veľká pravdepodobnosť, že sa ešte vráti. Z náhodného návštevníka sa tak stane  pravidelný návštevník vašej stránky.

 S každou návštevou stránky jeho dôvera vo vašu odbornosť a firmu rastie. Až keď je vnútorne presvedčený o vašich kvalitách, obráti sa na vás so svojou požiadavkou. Celý tento proces prebehne samostatne, bez vašej osobnej účasti. A to vďaka kvalitnému obsahu, ktorý reflektuje cestu zákazníka a ponúka mu informácie ktoré v každej etape jeho cesty potrebuje  a vyhľadáva.

 Content, teda obsah, ktorý na web stránke zverejňujte, patrí k základným pilierom dnešného marketingu. S dobre zvolenými kľúčovými slovami a nastaveným SEO zvyšuje šancu vyhľadania vašej web stránky v Googli.

Firemná webstránka je váš non-stop pracujúci marketér a obchodník!

 

VAŠA WEB STRÁNKA MUSÍ BYŤ TAK DOBRÁ, AKO DOBRÉ JE VAŠE PUBLIKUM

Obsah

Hovorte o témach, ktoré zaujímajú vaše publikum a ktoré im pomáhajú riešiť ich problémy.

Dizajn

Použite pútavé obrázky, ikony a infografiky. Sú to háčiky na ktoré zachytia pozornosť vašich návštevníkov.

SEO

Aby vás zákazníci našli na prvých pozíciách v Googli, potrebujete mať SEO na stránke a správne kľúčové slová v textoch.

AKO VÁM POMÔŽEME

A

NAVRHNEME STRATÉGIU

Zistíme, aké sú vaše očakávania a spoločne zadefinujeme obchodné a marketingové ciele stránky. Určíme cieľové skupiny a zistíme, čo ich zaujíma a aké slová a výrazy používajú.

A

VYTVORÍME ŠTRUKTÚRU

Spracujeme mapu vzťahov, teda určíme vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými podstránkami a obsahom.

A

DOHODNEME FORMU

Podľa stanovených cieľov a zložitosti stránky sa dohodneme na použití šablóny, alebo na programovaní na mieru.

A

PRIPRAVÍME OBSAH

Napíšme všetky texty. S dobre zvolenými kľúčovými slovami a nastaveným SEO zvýšime šancu vášho nájdenia v Googli.

A

NAVRHNEME GRAFIKU

Vytvoríme pútavú grafiku, ktorá bude v súlade s firemnou identitou a nastavenými obchodnými a marketingovými cieľmi.

A

STRÁNKU OŽIVÍME

Web stránku naprogramujeme v responzívnom dizajne, teda tak, aby bola prispôsobená prehliadaniu na mobiloch a tabletoch. Nastavíme základné SEO pre vyhľadávače.

navrh webstranky

POTREBUJETE NAPÍSAŤ TEXTY A VYTVORIŤ WEB STRÁNKU?

Kontaktujte nás telefonicky na 0905 934 621, alebo nám napíšte správu:

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk