OUTSOURCING MARKETINGU – DTW, s.r.o.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

DTW, s.r.o. je poskytovateľ technických riešení záložných zdrojov UPS a batérií pre kritické aplikácie. Je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti RielloUPS pre slovenský trh.

Počas svojej existencie realizovala množstvo projektov záložných napájacích systémov pre veľké spoločnosti a veľké systémy, ale aj malé spoločnosti, malé riešenia a domácnosti.

Východisková situácia:

Spoločnosť DTW si počas svojho pôsobenia na trhu získala dobré meno a významnú pozíciu v oblasti inštalácie kvalitných UPS riešení a záložných systémov. Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb boli výbornou referenciou pri získavaní nových zákazníkov a obchodných príležitostí.

Po určitom čase a množstve zrealizovaných projektov dospela firma
do bodu, kedy potrebovala:

 • začať aktívne budovať svoju značku,
 • zvyšovať povedomie medzi existujúcimi aj potencionálnymi zákazníkmi,
 • ale predovšetkým, získať nových zákazníkov.

Aby spoločnosť dosiahla svoje marketingové ciele v čo možno najkratšom čase, rozhodla sa využiť pre tento účel služby marketingového outsourcingu.

 

Obsah spolupráce:           

 • Spracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie
 • Analýza cieľových skupín a cieľových trhov
 • Vytvorenie marketingového plánu, rozpočtu a akčného plánu
 • Realizácia marketingových aktivít:
  • grafická úprava webstránky
  • spracovanie firemných materiálov
  • spracovanie prípadových štúdií
  • písanie textov blogu
  • vytvorenie obsahu a distribúcia newslettera
  • aktualizácia informácií na webe
  • zabezpečenie dabingu, ozvučenia a otitulkovania produktových videí
  • komunikácia na sociálnych sieťach
  • príprava prezentácií pre zákazníkov
  • zabezpečenie účasti na výstavách, konferenciách, atď.
 • Vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít

 

Dosiahnutý výsledok:

Počas roka boli vybudované pevné základy firemného marketingu. Rozbehla sa aktivita smerom k zákazníkom prioritných cieľových skupín. Firma podnikla mnohé významné obchodné kroky. Vložené investície sa začínajú vracať o čom hovoria nielen čísla ekonomických ukazovateľov.

„ eRuption má preukázateľné skúsenosti s outsourcovaním marketingu v B2B firmách. V priebehu plnenia marketingového plánu vznikali viditeľné výsledky, ktoré nám pomáhali pri našich obchodných aktivitách a splnili moje očakávania. “

Ing. Ľudovít Ukropec

Konateľ, DTW, s.r.o.

Firemný materiál

Segmentové materiály

   

Prípadové štúdie

  

Ak uvažujete nad outsourcingom marketingu, sme správna voľba!  Zavolajte nám na tel. č 0905 934 621 alebo nám napíšte správu

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk