OUTSOURCING MARKETINGU – SOLAMP CZECH REPUBLIC, s.r.o.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

SOLAMP Czech Republic je významným dodávateľom a realizátorom úsporných riešení osvetlenia, pričom využíva inovatívne LED technológie. Všetky produkty v portfóliu firmy sú certifikované podľa svetových a európskych noriem.

V rámci partnerskej spolupráce SOLAMP realizuje individuálne projekty pre veľké priemyselné podniky, logistické areály, priemyselné haly, športoviská, štadióny, nákupné centrá, hotely, reštaurácie, kancelárie, a tiež mestá a obce.

Východisková situácia:

Spoločnosť SOLAMP vstúpila na český a slovenský trh s portfóliom vysokokvalitných LED svietidiel pre priemyselné a výrobné podniky. Po krátkom čase sa firma úspešne etablovala na trhu a mala záujem o ďalší rast.

 • Postupne rozširovala a dopĺňala svoje produktové portfólio
 • Hlavný dôraz kládla na komunikáciu so zákazníkmi a vytváranie dobrých partnerských vzťahov
 • Firma mala záujem o ďalšiu expanziu na českom a slovenskom trhu
 • Spoločnosť vstupovala na maďarský trh

Pre ďalší rozvoj firmy bolo dôležité začať pracovať na budovaní znalosti značky a podporovať vznik nových obchodných príležitostí. Spoločnosť si uvedomovala nutnosť aktívneho riešeniu marketingu. Rozhodla sa pre realizáciu marketingových aktivít formou externého marketingu.

Obsah spolupráce:           

V rámci externého marketingu boli realizované nasledovné aktivity:

 • Spracovanie vizuálne pútavých a obsahovo zrozumiteľných produktových materiálov
  • návrh jednotnej obsahovej štruktúry
  • napísanie textov na základe dostupných podkladov od výrobcu v anglickom jazyku
  • návrh jednotného grafického leyoutu pre všetky produkty s dôrazom na prehľadnosť a ľahkú porovnateľnosť v jednotlivých parametroch
  • vyhotovenie materiálov v troch jazykových mutáciách
 • Webstránka
  • návrh štruktúry
  • napísanie textov
  • grafický návrh
  • programovanie
  • Pravidelná aktualizácia a dopĺňanie informácií na webstránke
 • Spracovanie prípadových štúdií pre významné realizácie
  • vytvorenie obsahovej štruktúry
  • napísanie textov na základe základných informácií
  • grafické spracovanie
 • Spracovanie firemných materiálov
  • ponukové materiály
  • segmentové materiály

Dosiahnutý výsledok:

V priebehu spolupráce formou externého marketingu bolo spracované portfólio marketingových materiálov pre obchodných zástupcov – produktové a firemné materiály smerované na zákazníkov.

Od začiatku aktívneho marketingu sa veľký dôraz kládol na referencie od zákazníkov. Skúsenosti zákazníkov so SOLAMPOM sú pravidelne spracované do prípadových štúdií. Tie spolu s referenciami pomáhajú budovať dobré meno firmy a spoločnosť ich využíva k získavaniu nových obchodných príležitostí.

„ Outsourcing marketingu bol pre nás jediným riešením.
Potrebovali sme niekoho, kto pracuje samostatne, vie čo potrebujeme a zároveň to vytvorí a zabezpečí. Naše očakávania sa vďaka firme eRuption úspešne napĺňajú.
Nám ostáva priestor na predaj a realizácie, v ktorých plníme očakávania a potreby našich zákazníkov. “

Ing. Zsolt Sátor

Výkonný riaditeľ, Solamp Czech Republic, s.r.o.

Produktové materiály

  

  

Prípadové štúdie

  

Ak uvažujete nad outsourcingom marketingu, sme správna voľba!  Zavolajte nám na tel. č 0905 934 621 alebo nám napíšte správu

Súhlas

Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.

KONTAKT

eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk