PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SME SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

 

DTW, s.r.o. je poskytovateľ technických riešení záložných zdrojov UPS a batérií pre kritické aplikácie. Je oficiálnym distribútorom produktov spoločnosti Riello UPS pre slovenský trh.

Počas svojej existencie spoločnosť DTW realizovala množstvo projektov záložných napájacích systémov pre veľké spoločnosti a veľké systémy, ale aj malé spoločnosti, malé riešenia a domácnosti.

 

Forma spolupráce: Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Kompletné zabezpečenie firemného marketingu

  • Spracovanie marketingovej stratégie a plánu
  • Riadenie a výkon marketingových aktivít:
  • Spracovanie firemných a segmentových materiálov
  • Aktualizácia webstránky
  • Písanie blogových článkov
  • Správa sociálnych sietí
  • Zabezpečenie účasti na výstavách a konferenciách
  • Newsletter
  • Darčekové predmety

 

UKÁŽKY NAŠICH PRÁC

PODPORA OBCHODU

Firemné portfólio produktov

Zadefinovanie firemného portfólia, vypracovanie štruktúry materiálu, napísanie textov, grafické spracovanie, tlač

externý marketing

Produktové materiály

Spracovanie štruktúry materiálov, napísanie textov,grafické spracovanie, tlač

produktové materiály

Prípadové štúdie

Vytvorenie štruktúry, napísanie textov, grafické spracovanie

case study

Účasť na výstavách a konferenciách

Kompletné zabezpečenie účasti na výstavách a konferenciách – komunikácia s prenajímateľom plochy, zabezpečenie postavenia stánku, demontáž stánku, vyhodnotenie účasti

účasť na výstave

CONTENT MARKETING

Blog

Písanie blogových článkov a ich publikovanie na webstránke a na sociálnych sieťach

content marketing - blog

FIREMNÁ IDENTITA

 

firemná identita
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk