PORTÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

PORTFÓLIO NAŠICH PROJEKTOV

SPRÁVNA VOĽBA! KLIENTOM PRINÁŠAME VÝSLEDKY

 

Spoločnosť JD Software sa od založenia v roku 1999 špecializuje na vývoj a dodávku softvérových riešení pre farmaceutické a marketingové spoločnosti.

V JD Software vyvinuli jedinečný ETMS/CRM systém pre podporu a zvyšovanie predaja spoločností.
Riešenie prijíma a spracováva rôzne typy údajov, z ktorých následne generuje kvalitné marketingové informácie vo forme výstupov a presných reportov. Systém obsahuje samostatne moduly a webové aplikácie.

Služby JD Software využívajú farmaceutické spoločnosti v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a vo Švajčiarsku.

 

Forma spolupráce: Outsourcing marketingu

Rozsah spolupráce: Zbezpečenie marketingových aktivít podľa aktuálnej potreby spoločnosti

  • Redizajn loga
  • Spracovanie firemnej identity
  • Úprava textov, farebnosti a grafických prvkov na webstránke
  • Nastavenie firemného profilu na LinkedIn
  • Spracovanie blogových článkov
  • Spracovanie prípadových štúdií

UKÁŽKY NAŠEJ PRÁCE

PODPORA OBCHODU

Spracovanie šablóny ppt prezentácie

Príprava a spracovanie rozsiahlej prezentačnej šablóny s editovateľnými prvkami na prípravu obchodnej prezentácie podľa potreby prezentátora.

case study

Prípadové štúdie

Vytvorenie štruktúry štúdie a  napísanie textov

FIREMNÁ IDENTITA

 

Dizajn manuál

Zadefinovanie farieb, fontov, grafických prvkov, ich použitia v rôznych formátoch dokumentov

firemná identita
eRuption tím má dlhodobé skúsenosti s výkonom marketingu v B2B segmente, hlavne v segmente technologických, inžinierskych a výrobných firiem.
KONTAKT
eRuption, s.r.o.
Kalinčiakova 21
831 04 Bratislava

tel. 0905 934 621,
0903 910 240

info@eruption.sk
www.eruption.sk