Marketingový plán si spíšte na papier. Postupne krok za krokom. Zoberie vám to síce pár hodín zo života, ale má to zmysel.