CONTENT MARKETING TIPY NA ROK 2019

Cieľom vytvárania dobrého obsahu je udržať pozornosť návštevníka na web stránke čo najdlhšie a dosiahnuť, aby sa z návštevníka stal náš zákazník.

Ak náhodného návštevníka zaujmete obsahom, je pravdepodobné, že sa na web stránku bude pravidelne vracať – či už z dôvodu sledovania najnovších príspevkov, teda vzdelávania sa, alebo z dôvodu vyhľadávania odborných informácií zo segmentu, v ktorom vás považuje za dôveryhodný zdroj.

Nezabúdajme, že našim primárnym záujmom je dosiahnuť, aby sa z návštevníka stal zákazník. Ak tento cyklus nenastane, nemôžeme hovoriť o marketingovej aktivite s cieľom získať zákazníka. V takom prípade ide iba o redakčnú činnosť na web stránke.

Využívať obsah na vytvorenie a udržanie záujmu návštevníkov je dobrá stratégia. Avšak už pri nastavovaní obsahu musíte vedieť, pre koho sú príspevky určené, musíte poznať svoje publikum, teda cieľových návštevníkov. Musíte vedieť čo ich zaujíma, z akých krokov pozostáva ich nákupný cyklus a ktoré produkty a služby im chcete primárne ponúkať.

Vzdelávať cieľových návštevníkov, poskytovať informácie o svojich produktoch, službách a riešeniach, o ich prínose, hodnotách a jedinečnosti je správna cesta. Je to zároveň spôsob, ako v návštevníkoch budovať dôveru vo vašu odbornosť, profesionalitu a schopnosti.

Podľa prieskumu, ktorý sme realizovali v spolupráci s BA SOPK, väčšina respondentov uviedla, že obsah na web stránke dodávateľa/výrobcu spolu s technickými a odbornými publikáciami, je vysoko cenený zdroj informácií o produktoch, riešeniach a službách.  Preto má zmysel investovať energiu a čas do starostlivo spracovaných príspevkov, ktoré zverejníte na vašej web stránke.

Vybrali sme pre vás 3 tipy, ktoré by ste mali mať na pamäti, keď sa pustíte do prípravy content marketingového plánu smerovaného pre technicky zamerané publikum.

Tvorte obsah efektívne

Vyhnite sa fádnemu obsahu pre všetkých. Takých web stránok je veľa. Vy to robte inak! Pri zostavovaní plánu majte na mysli vašich zákazníkov, teda cieľovú skupinu, pre ktorú obsah vytvárate a dajte im to najlepšie. V prvom rade sa zamyslite nad tým, čo ich zaujíma v jednotlivých krokoch ich nákupného cyklu.

Napríklad: na získanie záujmu náhodného návštevníka spracujte témy, ktoré sa vás najčastejšie pýtajú návštevníci výstav a konferencií. Využiť na to môžete napríklad formáty ako blog, krátke animované video, či posty na sociálnych sieťach. Následne, aby ste z náhodného návštevníka stránky získali pravidelného návštevníka, musíte mu ponúknuť obsah, ktorý ho bude zaujímať a vzdelávať.

Na dlhodobé udržanie pozornosti návštevníka potrebujete publikovať informácie, ktoré zaujmú jeho odbornú pozornosť. Použiť na to môžete formáty ako how to videá, webcasty, white papers, prípadové štúdie, webináre, produktové demo, atď. Tu už treba rozmýšľať o krok dopredu a k niektorým formátom dať stiahnutie podmienečne – s cieľom získať na návštevníka stránky reálny kontakt.

Nezabúdajte ani na už existujúcich zákazníkov. Pre nich vytvárajte obsah, ktorý im pomôže pri práci. Môžete pre nich urobiť sekciu so špeciálnym prístupom, kde budú mať k dispozícii informácie, ktoré nechcete verejne prezentovať, no vaši zákazníci ich od vás často požadujú (konfigurácie, technické listy, cenníky, …)

Nezabúdajte, že na druhej strane je vždy konkrétny človek. Majte to na mysli, keď budete spracovávať jednotlivé materiály. Používajte preto jazyk, ktorému vaši čitatelia rozumejú a zamerajte sa na príspevky, obsah ktorých ocenia.

Zamerajte sa na „svoje“ témy

Pri premýšľaní o content marketingovom pláne na rok 2019 sa okrem vyššie spomenutej efektívnosti obsahu zamerajte aj na stanovenie „svojich“ oblastí tém, ktorým sa budete prostredníctvom jednotlivých príspevkov počas roka venovať.

Pomôže vám to jednak pri zlepšovaní pozícií v Googli a zároveň návštevníkovi bude hneď jasné vaše hlavné zameranie. Následne si urobte audit svojej web stánky a zistite, koľko hlavných stránok a koľko príspevkov máte venovaných každej z vyšpecifikovaných oblastí obsahu. Prípadne urobte zmeny v nadpisoch a doplňte chýbajúce metapopisy.

Keď už budete mať jednoznačne zadefinované oblasti obsahu, premeňte ich na drobné. To znamená, že si spíšte zoznam jednotlivých tém ku každej oblasti. Premyslite si, aké témy by vaši návštevníci a zákazníci ocenili pri vyhľadávaní nových informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkate a priraďte k nim jednotlivé formáty.

Napríklad: Ak by ste predávali UPS zariadenia, vaša témová oblasť by mohla byť Modulárne UPS. Samotné témy na príspevky by potom mohli byť napríklad:  blog – Výhody využitia modulárnych UPS v priemyselných podnikoch, video – Modulárne UPS pre datacentrá a kritické systémy,  infografika – Rozdiel medzi modulárnymi a nemodulárnymi UPS, atď.

Vytvárajte linky v rámci web stránky

Vytváranie interných liniek v rámci vašej web stránky má viacero výhod. Okrem toho, že linky na web stránke sú zaujímavé pre Google, ich použitie je vynikajúci spôsob, ako udržať návštevníka na stránke čo najdlhšie.

A to je dôvod, prečo má zmysel vzájomne prelinkovať jednotlivé články prostredníctvom odkazov a čitateľovi tak ponúknuť možnosť získania doplňujúcich informácií priamo na vašej web stránke.

Odkazy môžete prelinkovať aj na prípadové štúdie, technickú dokumentáciu, referencie, atď. Na vytvorenie liniek tiež myslite už pri zostavovaní content marketingového plánu.

 

Sme tu pre vás. S prípravou content marketingového plánu vám radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať. Telefonicky na t.č.: 0905 934 621 , alebo na e.mail: info@eruption.sk

 

Prečítajte si tiež :

 

Strategický marketing – štyri esá vo vašom rukáve

5 odporúčaní pre priemyselný marketing v roku 2019