Vaša vízia ovplyvňuje vašu budúcnosť

Vaša vízia ovplyvňuje vašu budúcnosť

Vaša vízia ovplyvňuje vašu budúcnosť Mám rada prvé pracovné stretnutie, keď sa s klientom začíname rozprávať o budúcnosti. Náš rozhovor začíname praktickejšími otázkami a postupne, ako opadne prvotné napätie sa pozvoľna dostaneme k otázke jemne snivej „Aká je...