Dobrý marketing je zásadný pre každú spoločnosť. Je hnacou silou vašich príjmov!

 

Opäť som od majiteľa firmy počula známu vetu: „Marketing nefunguje!“  Vypočula som si ponosy ako už veľakrát predtým: Obchod nám stagnuje. Nepredávame. Vlani o takomto čase sme mali úplne iné čísla…

Počúvam ďalej. Ako už urobili leták za veľa peňazí, z ktorého nebol žiaden úžitok a boli to iba vyhodené peniaze, ako dali urobiť novú podsvietenú vývesnú tabulu, ako sa zapojili do akcie nejakého časopisu, lebo to bolo za výhodnú cenu a aj tak žiaden zákazník neprišiel, ako si urobili FB stránku… a že marketing nefunguje…a sú to vyhodené peniaze!

Majiteľ hovorí o marketingových nástrojoch, ktoré ho stoja peniaze, no nepomáhajú mu dosahovať jeho ciele. Je stále skeptickejší vo všetkom, čo nazýva slovom marketing. Už počas jeho monológu je mi jasné, že problém je v sémantike.

 

Keď nie je vo firme jednoznačne jasné, čo to ten marketing je, tak je veľmi nepravdepodobné,
že bude fungovať.

Niekto si myslí, že robí marketing, keď raz do roka vyrobí leták, zadá inzerát, či spustí Fb stránku (veď ju majú už všetci, tak aj my ju musíme mať!). Iný vidí marketing iba v sociálnych sieťach, ďalší každý deň sleduje Google analytics, či prepočítava návratnosť investície.

 

Marketing je viac ako len náhodný výber jednotlivých marketingových nástrojov.

Je to investícia, ktorá generuje tržby, rast a príležitosti k rastu. A investíciou nemusí byť nutne iba veľký obnos peňazí. Investíciou môže ňou byť aj váš čas, ktorý venujete samotnému výkonu. Alebo čas vašich kolegov.

Marketing je proces, ktorým komunikujete svoje hodnoty smerom k zákazníkom. Zahŕňa aj:

  • prácu so zákazníkmi pri samotnom predaji, servise, vybavovaní reklamácie
  • zber údajov o zákazníkoch
  • znalosť trhu a vaša stratégiu ako naň preniknúť a vaše skúsenosti
  • distribučné kanály, ktoré používate pri komunikácii so zákazníkmi
  • spôsob akým sa prezentuje verejnosti a svojim zákazníkom
  • propagačné materiály, ich vzhľad a jazyk
  • príprava, plánovanie a merania marketingových aktivít.

 

Dobrý marketing je zásadný pre každú spoločnosť. Je hnacou silou vašich príjmov!

Ak budete o marketingu premýšľať ako o hnacej sile vašich príjmov, váš pohľad na marketing sa zmení. Zo spodnej priečky vášho záujmu sa presunie sa na jeho popredné miesto. Nad svojim biznisom začnete premýšľať v nových súvislostiach.