Začnite s jednoduchým marketingovým plánom

Ešte predtým ako sa pustíte do prerobenia webovej stránky, objednania ppc kampane či strávenia dlhých hodín na sociálnych sieťach, dajte si otázku: Čo chcem dosiahnuť? Čo má byť výsledok? Čo očakávam od všetkých aktivít ktoré robím? Sú to nové obchodné príležitosti, alebo posilnenie značky v povedomí zákazníkov, alebo chcem obsadiť prvé miesta v Googli?

Dobré plánovanie je základ

A teraz nemám na mysli dlhosiahle „akademické“ marketingové plány s obšírnou teóriou a náročnými konkurenčnými analýzami. Mám na mysli jednoduché, no premyslené marketingové plánovanie s nastavenými metrikami. Veľa malých a stredných firiem sa snaží robiť marketingové aktivity najlepšie ako vie, no zvyčajne bez plánu, jasného zacielenia a merania a evidovania výsledkov. Z našich skúseností takmer 80% malých a stredných firiem robí marketingové aktivity bez spísaného marketingového plánu, častokrát ad hoc.  V prípade, že medzi nich patríte aj vy, je čas na zmenu.

Najprv meraj, potom rež

hovorí časom overené slovenské príslovie. Zrejme niečo na jeho pravdivosti bude. V kľude si premyslite čo už robíte a čo budete robiť  na podporu stanovených obchodných cieľov. Marketingový plán si spíšte na papier. Postupne krok za krokom. Zoberie vám to síce pár hodín zo života, ale má to zmysel.

  • Začnite zadefinovaním vízie firmy
  • Určite si jednoznačne merateľný cieľ
  • Zákazníkov rozdeľte do cieľových skupín
  • Ku každej skupine priraďte marketingové aktivity a nástroje
  • Urobte si časový harmonogram a rozpočet

Pokiaľ je váž rozpočet skromnejší, hľadajte iné, menej finančne náročné aktivity a nástroje. Dá sa to. Možno vás to bude stáť viac času a úsilia, no nevzdávajte to. Zvážte, čo má zmysel urobiť vo vlastnej réžii a čo je lepšie prenechať na iných. Pamätajte si, že zaplatiť musíte vždy. Buď peniazmi, alebo časom. Energie musia byť vyvážené.

Postupne, ako budete rásť a v marketingu budete stále lepší a lepší, aj váš plán sa bude meniť. Plán nie je statická záležitosť. Vždy ho môžete po čase prehodnotiť a zapracovať doňho nové skúsenosti a aktivity.  Po čase, keď uvidíte výsledky, marketing vás začne baviť. Už to nebude iba strata času. Naopak, bude to hľadanie nových obchodných príležitostí.