Hlavné výhody outsourcing marketingu

Keď chce byť firma úspešná, musí predávať svoje produkty a služby – obchod je jej hlavnou prioritou. Rovnako dôležitý je však aj marketing, ktorý podporuje predaj. Prečítajte si nasledujúce dôvody, prečo je lepšie zvoliť outsourcing marketingu, namiesto ad-hoc prístupu k marketingu, alebo nerobenie žiadneho marketingu.

Čo je outsourcing marketingu?

Outsourcing marketingu je forma budovania marketingu firmy tímom odborníkov na marketing, ktorí síce nie sú vašimi zamestnancami, ale sú súčasťou vášho tímu.

Vy ako firma, tak robíte všetky dôležité marketingové aktivity, ktoré potrebujete vo svojej pozícii na trhu robiť. Zvyšujete svoj potenciál a oslovujete nových zákazníkov. Hovoríte o svojej odbornosti a prínose vašich produktov k cieľovým potenciálnym zákazníkom, ktorí majú príležitosť sa s vašou ponukou podrobne zoznámiť. Správnym obchodným prístupom ich následne môžete zmeniť na svojich reálnych odberateľov.

Pozrime sa na spomínané dôvody, ktoré hovoria v prospech outsourcovania marketingu vašej firmy.

Získate odborníkov

  • Skúsený odborník, alebo odborný tím, ktorý v marketingu pracuje minimálne dve desiatky rokov, má bohaté praktické skúsenosti s tým, čo v marketingu funguje a zároveň pracuje v súlade s vašimi očakávaniami a potrebami vašej firmy.
  • Volí len skutočne účinné marketingové aktivity, tzn. také marketingové kroky, ktoré sú praxou overené a fungujú. Vie presne čo má robiť a nastaví taký typ marketingu, ktorý potrebuje práve vaša firma. Podporí rast predaja, čím plní vaše očakávania.
  • Má skúsenosti s marketingom z rôznych trhových segmentov, čo je veľkou výhodou. Vie prenášať funkčné modely oslovovania zákazníkov medzi segmentami. Zákazníci si ich skôr uvedomia a všimnú, tzn. zákazníka zaujmete rýchlejšie.
  • Eliminuje chyby a skráti čas prípravy a realizácie marketingových aktivít. Tie sa do života zavedú v podstatne kratšom čase. V mnohých prípadoch to znamená, že sa znížia náklady samotnej marketingovej aktivity.
  • V neposlednom rade vám odpadnú personálne náklady, ktoré by vám v prípade riadneho zamestnanca vznikli. Taktiež odpadajú režijné náklady na pracovné miesto, zariadenia a podobne.
    V prípade, že do firmy zoberiete marketingového zamestnanca, musíte ho zaškoliť a následne riadiť v závislosti od toho, aké sú vaše predstavy a skúsenosti s marketingom. Dávate mu úlohy a stojí vás veľa času a energie.

Získate viac obchodných príležitostí

Pri outsourcovaní marketingu zo spoločnosťou eRuption získate marketingový plán postavený na obchodnom marketingu. Obchodný marketing je najlepšou marketingovou stratégiou podpory predaja. Na podporu predaja zameraný marketingový plán aktívne spolupracuje s obchodným tímom. Tieto dva svety úzko prepája. Marketingové kroky prebiehajú spolu s obchodnými postupmi a vzájomne sa dopĺňajú.

Plánované marketingové aktivity sú dôkladne premyslené a navrhnuté tak, aby oslovili konkrétnu skupinu potenciálnych zákazníkov. Tento postup ušetrí mnoho peňazí a tiež čas obchodníka. Výsledky sú viditeľné na tržbách firmy.

Iba v niektorých spoločnostiach je marketing priamo prepojený s obchodom a teda tiež s dosahovanými tržbami, čo predstavuje ideálny model, ako pozerať na marketingovú investíciu. Mnohí podnikatelia marketingové rozpočty vnímajú iba ako náklady, ktoré je potrebné vynaložiť. Práve podieľaním sa marketingu na tržbách firmy je cesta, ako zmeniť marketing na investíciu a vidieť ich návratnosť v novom svetle.

Získate funkčný marketingový model

Každá firma potrebuje svoj vlastný prístup k marketingu. Pokiaľ jednej firme stačí nájsť nových zákazníkov, iná potrebuje okrem toho dostať značku do povedomia odbornej verejnosti. Každý zámer, cieľ či vízia je štartovacou čiarou, za ktorou nasledujú jednoznačne zvolené marketingové aktivity, ktoré tieto zámery naplnia.

Netreba sa obávať toho, že odborník z vonka zhodí zo stola všetko, čo bolo doposiaľ urobené. Bola by to obrovská chyba. Vy najlepšie poznáte svoje produkty a svojich zákazníkov. Viete ako premýšľajú, aká je ich motivácia pre nákup vašich produktov či služieb. Externý marketing prináša nové pohľady na existujúcu situáciu, novú energiu a nápady, ako a kde nájsť nových zákazníkov.

Zároveň pre vašu firmu buduje systém funkčného marketingu. Máte prehľad o uskutočnených a plánovaných marketingových aktivitách. Úspešnosť marketingových aktivít je priebežne vyhodnocovaná a spätná väzba dáva priestor pre ďalšie obchodné rozhodnutia.

Získate marketingový rozpočet na mieru

Získanie nového zákazníka vždy niečo stojí. Nemusíte hneď myslieť na peniaze a na to, že marketing je drahý. Marketing nemusí stáť veľa peňazí, ale v takom prípade však stojí viac času. Pri rozhodovaní, akým spôsobom osloviť zákazníka je možné zvoliť viaceré formy marketingových aktivít. Niektoré sú drahšie, iné lacnejšie. Preto pri tvorení marketingového plánu externým marketingovým odborníkom máte príležitosť pozrieť sa na tieto alternatívy, ktoré budú v súlade s vašimi finančnými možnosťami. Zvážiť pre a proti každej z možností.

Ciele a očakávania, ktoré sa pri každom marketingovom kroku majú dosiahnuť, musia byť vopred stanovené a jasné. S týmito cieľmi potom súvisia pridružené výdavky. Tieto informácie získate z prvej ruky a vaše rozhodnutia môžu byť rýchle a efektívne.

Outsourcing marketingu je vhodný spôsob ako v krátkom čase rozbehnúť marketingové aktivity s jasne stanoveným cieľom a priamym zameraním na výsledky.

Ak sa vám forma outsourcingu javí ako vhodná pre rozvoj marketingu vašej firmy, pozrite si náš spôsob ako pracujeme. Prečítajte si aj prípadové štúdie ako sme outsourcing marketingu realizovali u našich zákazníkov.

Ak sme vás presvedčili, kontaktujte nás telefonicky 0905 934 621 , alebo nám pošlite e-mail: info@eruption.sk

Ďalšie články z blogu:

Vytvárajte obsah, ktorý zaujme!

4 rýchle tipy na vytvorenie prípadovej štúdie